Påminnelse om brandsäkerhet

Nu  när det börjar bli höstrusk och mörker, och närmar sig advent, är det många som tänder levande ljus. Vi vill därför ge en påminnelse om god brandsäkerhet.

  • Kontrollera att din/dina brandvarnare fungerar och byt batteri vid behov. Kolla också tillverkningsdatum (finns på brandvarnarens baksida). Brandvarnare bör bytas ut efter tio år.
  • Kontrollera att brandvarnaren är rätt monterad. Vissa brandvarnare måste monteras i taket, inte på en vägg, för att fungera korrekt. Detta framgår av brandvarnarens monteringsanvisning.
  • Du har väl brandsläckare och brandfilt hemma? Se till att alla vet var utrustningen finns och hur den ska användas.
  • Släck alla tända ljus när du lämnar ett rum.
  • Gå en extra runda och kolla alla ljus innan du lämnar lägenheten.