Flytt av fjärrvärme Hagagatan 15 A, eventuellt störande arbeten

Information kring arbeten för ombyggnaden av 15 A:

Kommande veckor sker arbetet med fjärrvärmen genom garaget och Hagagatan 15. Arbetet har startat med håltagning i garaget och fortsätter kommande veckor med flytt och demontering av fjärrvärmeröret. Arbetet beräknas ta ca 3 veckor. Under arbetets gång kommer entreprenörerna i källaren att bygga en ställning för att jobba i taket. Det kommer att påverka personer som använder garaget till viss del, men med ett gott samarbete mellan hantverkare och bilister ska det fungera att ta sig förbi.

 Arbetet kommer innebära visst bullrande arbete i form av borrning i väggen. Det kommer bli aktuellt stötvis och omfattar totalt ca 40 hål. Bullrandet arbete i form av borrning kommer att ske dagtid mellan 08.00-16.00. För arbetet är AFRY ansvariga projektledare. Eventuella frågor kan däremot ställas till Fastighetsägarna Service, Jonathan Hall per mail.

 Vi hoppas såklart att arbetet ska gå så smidigt som möjligt och att ni boende inte ska bli störda i större omfattning.