Information från styrelsemötet 21-11-09

 • Ekonomi engagerar! Beslutar att nästa öppet hus blir tisdag 7 december, återigen tema ekonomi och vi visar den presentation kring föreningens ekonomi och den ekonomiska planen som visades sist så fler har möjlighet att få information om föreningens ekonomi.
 • Planering kring julminglet 11 december, kl 15-17. Ett par familjer har anmält intresse för att fixa lekar till barnen!
 • Vi har ett lån som omsätts i slutet av november, beslutar att sätta om det till rörlig ränta (Stibor 90 dagar, löptid 1 år).
 • Vi väntar med amortering till nästa år då vi vet vad kostnaden för renovering av lokalen på Hagagatan 21 stannar på.
 • Budgetunderlaget för nästa år har ännu inte kommit från ekonomiska förvaltaren, behöver vara klar till nästa styrelsemöte.
 • Beslutas att vi delar upp bytet av tvärgående avloppsstammarna i källarplanet i mindre projekt, snarare än att ta det som ett större under nästa år. Stammarna är i varierande skick och vi byter dem allteftersom det behövs (icke att förväxla med byte av de lodräta stammarna som kommer påverka lägenheterna mer direkt och som förväntas ske inom 10 år).
 • Flytt av fjärrvärmerören som behövs för de nya 15 A-lägenheterna har hittills gått smidigare än planerat. Projekteras nu kring sopsugen.
 • Översvämningsåtgärderna vid 15 D och 15 G är nu utförda. Återstår att se vid nästa skyfall om de har varit tillräckliga!
 • Rapport från mässan ”Fastighet 2021”, fokus låg på återvinning, sänka kostnader och miljöansvar. Fanns en del intressanta lösningar som visserligen kräver en initial investering men som sedan kan sänka föreningens driftskostnader. Att undersökas vidare!
 • Fortsatt projektering kring Hagagatan 21 och renoveringen där.
 • Fortsatt arbete kring 15-gården, ett par personer i intressegruppen har haft dialog med Två Smålänningar kring vad man skulle kunna göra i växtväg.
 • Diskussion kring prisnivå för gymmet, bastun, hobbyverkstaden och musikrummet.
 • Diskussion kring hur vi i styrelsen kan hantera den stora mängd mail som kommer till styrelsemailen på ett bättre sätt, vi testar ett nytt sätt!
 • Vi behöver gå ut på bloggen och informera kring brandvarnare och hur viktigt det är att de är uppsatta korrekt. [redan fixat]
 • Vi hälsar nya medlemmar välkomna i 17 E (2 stycken) och 17 M!