Information från styrelsemöten 21-08-17 och 21-08-18

 

 • Planering inför och resultatet av extrastämman för att kunna omvandla lokalerna i 15 A till lägenheter.
 • Uppföljning av motionerna från ordinarie stämman:
  • Starta grupp under hösten som tittar på processen för hur vi driver projekt
  • Arbetet med att titta på hur vi kan använda enkäter är igång, en utmaning när många är digitala och helst skulle göra dem digitalt, medan andra varken har dator eller smartphone. Har man förslag får man gärna höra av sig till styrelsen!
  • Just nu finns inga lokaler lämpliga för Arbetsplatser eller ytterligare ett gym, vilande så länge.
 • Nytt swish-konto för musikrummet har satts upp, förhoppningsvis kan musikrummet öppna under hösten.
 • Undersökning av telefonabonnemangen till våra porttelefoner visar att det är billigast att behålla den lösning som finns idag.
 • Vi går ut med möjligheten att använda Aptus-appen till att öppna dörrar och boka tvättstuga och lokaler (kom upp i helgen, länk till inlägget här)
 • Följer upp processen kring brickor, namn på dörr och i trapphus etc.
 • Takfläktarna är nu rensade och alla snurrar fint. Serviceavtal ska skrivas så de underhålls kontinuerligt.
 • Överlåtelse av lägenhet i 17 B, medlemmar i föreningen flyttar dit från 15 C.
 • Rapportering från förhandlingar i hyresnämnden ang hyresgäst, besked väntas sista augusti.
 • Visningar har skett av lokalen på Hagagatan 21 under sommaren, ej ännu klart med ny hyresgäst.
 • Gymet är välanvänt!
  • Mattan/golvet har släppt och behöver åtgärdas.
  • Det är väldigt varmt i lokalen, även när man sätter på den utökade ventilationen. Fläktar kan hjälpa och första åtgärden blir att se om det är möjligt att placera ut ett par.
 • Trots (nästan) bastuväder ute under sommaren har bastu/relaxen bokats flitigt under tiden
 • Det tillfälliga pingisrummet har blivit en succé! Värt att titta på om vi kan få fram en lokal så att det kan bli något permanent senare, tills vidare är det det tillfälliga som gäller.
 • 4 deltagare på vanligt öppet hus och 4 deltagare på det digitala. Planerar att ha nästa öppet hus i styrelselokalen om reglementet tillåter.
 • Vi har haft inbrott i duschen vid tvättstugan vid 15 C av någon som mer eller mindre har bosatt sig där. Verkar som om personen kommit in med Besam-öppnare.
 • Ser över föreningens försäkring, har bett försäkringsmäklaren om offerter.
 • Sida om hur man kan rensa sitt avlopp lades upp innan sommaren (HÄR), informationen ska också delas ut. Verktyg att låna har köpts in.
 • Lås har satts upp på sandlådorna och stolparna på torget, låsen på sandlådorna tas bort när det är dags att börja sanda vintertid.
 • Beslutas att sätta in kilformade plåtar vid vissa dörrar för att underlätta för bland annat de med rullatorer.
 • Om den döda almen vid Hagagränd faktiskt står på vår mark så kan vi också behöva bekosta att ta bort den.
 • Cykelförråden rensas under oktober.
 • Hisschakten på 15 D och 15 G har inspekterats efter översvämningarna för att se om det fanns vatten i dem (det fanns det). Tittar också på möjligheten att installera krokar (och filtar) i hissarna för att skydda dem vid in- och utflytt.
 • Det verkar som om vi behöver räkna med att häftiga regn blir allt vanligare och vi behöver i och med det se över åtminstone 15 D (där röret vid brunnen utanför porten verkar vara för smalt) och 15 G (där vi måste ta reda på var/hur vattnet kom in, arbete pågår).
 • Vi har relativt hög energiförbrukning jämfört med jämförbara hus. Att sänka den kan bli en relativt hög investering men kan vara bra att ta tag i medan vi har kapital. Bra både för att sänka de fasta kostnaderna och också för miljön. Undersöks vidare!
 • Belysningen i trapphusen fortsätter ses över, 15-huset har nu fått LED installerat och vi bör se effekt på kostnaderna. Fungerar bra förutom att belysningen verkar vara på hela dygnet. Fortsättning följer!
 • Frågan har kommit upp varför man inte får slänga tomma färgburkar i containern för grovsopor; svaret är att det kan vara svårt att se om en burk är tom och om färgen är torr, för att den som står vid containern inte ska behöva polisa kring kemikalier är det inte tillåtet.