Tema budget och ekonomi på nästa Öppet hus 4 december

Nästa Öppet hus äger rum 4 december och temat är budget och ekonomi. Styrelsen har precis beslutat om nästa års budget, med bland annat en avgiftshöjning på 3,5% och en extra-amortering i slutet av detta år. Vi ser också relativt stora höjningar i priser för bland annat Vatten och avlopp (25%)  och fjärrvärme (12%) under nästa år som vi behövt ta hänsyn till. Utöver det kommer vi ha investeringar i sopsugen där en andel hamnar på oss, dessa går via den samfällighet vi är medlemmar i.

Som vanligt är självklart också alla andra typer av frågor välkomna, även de som inte rör ekonomi!