Information från styrelsemötet 23-08-22

 • Genomgång av reskontra, håller särskild koll i och med bytet av ekonomisk förvaltare
 • Lägenhet i 17H (tidigare hyresrätt, nu en trea) kommer strax ut till försäljning
 • Elstöd söktes och erhölls i somras, har kommit in på skattekontot
 • Genomgång av rutiner som inte verkar ha lämnats över ordentligt till Delagott
 • Stambytet i 17 M är färdigställt och besiktning är gjord. Analys av arbetet kommer nu göras för att se vad som kan vara en bra väg framåt för ett framtida stambyte, projektet blev billigare än budgeterat. Utvärdering kommer också göras med de berörda.
 • Stambytet i blindkällaren är snart klart för besiktning. Också detta projekt ser ut att bli billigare än budgeterat.
 • Tittar på energideklaration för fastigheten.
 • Trapporna ner till Hagagatan behöver renoveras och offerter tas in.
 • Enkät har gått ut till medlemmarna i gymmet kring önskemål om utrustning.
 • Problem med folk som matar fåglarna på torget, förvaltaren att ta kontakt med Micasa kring det.
 • Tyvärr rengörs inte grillen som finns att låna på 17-gården ordentligt efter användning; påminna medlemmarna om detta
 • Vi hälsar nya medlemmar välkomna i 17D och 17F!