Råttgift utlagt på 17-gården

I och med det ihärdiga regnet (tror vi) har vi fått en hel del råttor och/eller möss  in på 17-gården.  Anticimex har varit där och lagt ut betesfällor för att försöka få bukt med problemet. Viktigt att barn och husdjur  hålls borta från det giftiga betet, varningsskyltar ska också finnas uppsatta.

För att inte göra situationen värre ber vi att ni som sitter och äter vid något av borden ser till att det inte ligger kvar några matrester någonstans när ni är klara.