Information från styrelsemötet 23-05-09

 • Information har delats ut inför stambytet på 17M.
 • Arbetet i blindkällaren med att byta alla avloppsrör fram till de tvärgående stammarna löper på bra
 • Montering av magnetfilter på värmerören startad. Elinstallationen som krävs är också påbörjad.
 • Stänger pingisrummet då utrymmet behövs inför teststambytet. Vi ser om det finns annan möjlig lokal.
 • Frånluftsfläkten till förskolans kök nu fixad. Timer för 06-16 måndag-fredag ska installeras.
 • Service av fläktaggregaten utförd, garageaggregatet och tvättstugan 15C kommer behöva ytterligare åtgärder.
 • Planering för inköp av säkerhetsdörrar till hyresrätterna för brandsäkerhet.
 • Vi har fått förhöjd avgift för sopsugen och vi planerar också för att byta ut alla brunnar i sopsugsrummen.
 • Vi inväntar offert för att fixa trappan mellan 15- och 17-husen.
 • Uppdaterade gymvillkor har skickats ut till alla medlemmar för godkännande.
 • Hjärtstartare har inköpts och kommer monteras vid tvättstugan 15C.
 • Hyresförhandlingar pågår med Hyresgästföreningen.
 • Beslut kring mäklare för försäljning av hyresrätten i 17H
 • Vi hälsar nya medlemmar välkomna i 15E!