Kallelse m fl dokument till årsstämman

Vi har ju årsstämma den 15 maj och för de som har normal postgång ska kallelse, fullmakt, valberedningens förslag, förslag till stadgeändringar, motioner samt styrelsens förslag kommit med posten torsdag 27 april. Årsredovisningen tillgängliggörs så snart den blir klar.

De dokument som delades ut finns också tillgänglinga HÄR.