Information från styrelsemötet 22-11-22

 

 • Budgeten antogs med en avgiftshöjning på 3,5% nästa år.
 • Minsta lånet amorteras ner med 6 Mkr i samband med låneomsättning 28 nov.
 • Glöggmingel lördag 17 december kl 15-17, alla är välkomna!
 • Dialog med banken iom omsättning av det lilla lånet, fortsatt rörlig ränta. Överlag anses vi ha en fin lånebild med de flesta lånen bundna på ytterligare 3-8 år.
 • Stamspolningen har dragit ut på tiden bland annat pga vissa problem med avloppsrören i källaren som kommer behöva åtgärdas. Spolningen beräknas vara klar en bit in i december. Tyvärr har man inte kunnat komma in i alla lägenheteri de stammar där spolning skett. Stamspolningen ger ytterligare bra information om statusen på våra rör.
 • Försöken med Boappa fortsätter, man får höra av sig till styrelsen om man är intresserad av att testa! Diskussion om hur vi bäst nyttjar den om den implementeras för hela föreningen.
 • Lägenhet i 17 L är såld efter sanering och viss renovering.
 • Ca halva lokalen på Frejgatan/Hagagatan nu uthyrd från mitten av december (den kommer iom detta delas av). Arbete med att finna hyresgäster till resten av lokalen pågår.
 • Det har kommit in en del klagomål på ljud från gymmet på nätterna, ska vi kunna ha det öppet dygnet runt krävs att man av hänsyn inte släpper vikter etc när man tränar. Ljudet färdas alltför bra i våra stommar. Verkar också som att det är störande ljud när ingen bokat eller varit i gymmet, så möjligt att det dessutom finns andra orsaker till störningarna.
 • 15-gården besiktigad och godkänd, vissa restaktiviteter och planteringar återstår.
 • Grenar knäcktes på ett flertal träd under snöfallen tidigare i veckan, kommer att åtgärdas när det jobbet kring snöröjning är klart.
 • Rapportering från samfälligheten att sopsugen kommer behöva en del investeringar nästa år.
 • Vi behöver så småningom åtgärda våra värmecentraler, värmen stängs av i ca 5 timmar men kan göras ner till -10 grader. Får ev vänta till i vår.
 • Nya direktiv kommer 230101 pga regeringens proposition till ändring av bostadsrättslagen som ser ut att påverka våra stadgar. Inväntar vidare information från bl a Storholmen kring detta.
 • Byte av avstängningsventiler för kallt och varmt vatten per trappuppgång kommer läggas till underhållsplanen.
 • Våra fläktar på taket ska vara temperatur- och tryckstyrda för att vi inte ska förlora energi. Tveksamt om de/alla är det idag och kommer undersökas vidare om och hur vi behöver åtgärda detta.
 • Arbetet med nya lägenheterna på 15 A fortsätter och hittills stort intresse. Försäljning kommer ske någon gång 2023.
 • Avtalet med Två Smålänningar har förnyats.
 • Diskussion kring hur vi gör med programmering av iLoq-nycklar i fortsättningen, tidigare var tanken att det skulle lämnas över till Storholmen vilket dock kommer resultera i en ganska hög kostnad för medlemmarna per nyckel. Verkar som om nya medlemmar inte alltid får de två iLoq-nycklar överlämnade som man ska ha. Beslutades att hantera detta inom styrelsen fortsatt så att självkostnadspriset blir lägre än med Storholmen.
 • Mätningarna kring bastuns förbrukning fortsätter för att se över rimliga öppettider pga elpriserna.
 • Önskemål har kommit in att kunna utnyttja tvättstugorna längre tid på söndagar och också att kunna torka kläder längre efter sista passet. Beslutas att inte utöka tvättiderna på söndagar pga störningar till lägenheterna ovanför. Vad gäller sista tvättiden ska man kunna hämta sina kläder en halvtimme efter kl 22 även om elen stängs av till maskinerna. Om detta inte funkar behöver vi titta på det.
 • Vi välkomnar nya medlemmar i 15 E!
 • Utredning kring möjlig olovlig andrahandshuthyrning av en lägenhet i 17-huset.
 • Diskussion kring att bjuda in föreningens leverantörer till ett Öppet hus nästa år. Medlemmar frågar ofta om tips på hantverkare och då våra leverantörer känner till vår fastighet kan de vara ett alternativ när man letar.
 • Diskussion kring parkeringstillstånd och om vi ska tillåta att medlemmars hantverkare kan parkera gratis på vår mark (som brukligt är i Stockholm ingår normalt sett inte parkeringen i hantverkares offerter utan betalas separat baserat på verklig kostnad). Vi har genom parkeringsövervakningen nu fått bukt med att det kunde vara svårt för utryckningsfordon att komma fram tidigare och också att bilar nu inte står parkerade på föreningens område på nätterna. Samtidigt som vi ser att det skulle kunna vara fördelaktigt för många ser vi också svårigheter med administration och kontroll av detta (hur vet vi att det används till hantverkare (om det är där vi drar gränsen), hur hanterar vi när ett arbete drar ut på tiden, vem ska administrera detta (ofta kommer frågorna upp tätt inpå att ett arbete ska påbörjas)). Självkostnadspris via Storholmen kan vara en lösning, men tveksamt om det blir så mycket billigare än att faktiskt betala parkeringskostnad. Beslutas att inte tillåta det nu men välkomnar motion i ärendet till årsstämman om man så önskar, likaså om det finns idéer kring lösning på olika problemställningar.