Bilning Hagagatan 21 förmiddag 7 juni

Tisdag 7 juni kommer vi behöva bila loss avlopp i lokalen på Hagagatan 21 som en del av iordningsställandet av WC i lokalen.

Planen är att bilningen sker på förmiddagen, men kan behöva ske stötvis under hela dagen om problem dyker upp.