Tänk på vad ni spolar ner i avloppet

Då antalet spolningar i föreningen har ökat stort det senaste året vill vi uppmärksamma Stockholm Vatten och Avfalls kampanj kring att vissa saker som spolas ner i våra avlopp orsakar problem både lokalt i våra stammar och också i stadens avloppssystem och reningsverk. (Länk till kampanjsidan)

Med julen för dörren och extra många helgdagar är risken att man måste tillkalla spolning via jouren större än normalt, vilket också medför högre kostnad (för lägenhetsinnehavaren om stoppet är en stam man själv ansvarar för, för föreningen om det är i den del av stammen föreningen ansvarar för).

Det finns ju verktyg att låna i snickarverkstan om det är något man tror är lätt att fixa själv, länk till sidan med mer info HÄR.

Från kampanjsidan:

Nedspolat fett och skräp skapar stora problem i avloppssystemen och på våra reningsverk. Gör istället en hjälteinsats och släng våtservetter eller överbliven matolja där de hör hemma – i hushållssoporna eller på en miljöstation.

Mer information:

Don’t feed the Monster of Våtservetter