Information från styrelsemötet 21-12-06

 • Beslutas att höja avgiften med 3,5% från 1 januari, bör avspeglas på avin från Storholmen i december.
 • Lånet på 11,5 Mkr omsattes i slutet av november till rörlig ränta.
 • Budgeten för nästa år fastställdes.
 • Planering inför julminglet, såvida inte nya förhållningsregler hindrar att vi har det är planen fortfarande att ha det lördag 11 december.
 • Tittar på alternativ för framtida stambyte som innebär att kostnaden kan bli lägre än nuvarande estimat.
 • Behöver informera om att man inte ska spola ner fett i avloppet då det orsakat en hel del stopp i avlopp. Info om detta på bloggen sedan.
 • Fortsätter utredningen kring ventilation i garaget
 • Målning av entréerna i källargången i 17-huset påbörjad.
 • Efter många olika försök att fixa grinden vid 15 G är planen nu att smed med gas-svets ska tillkallas så att grinden kan lyftas av för vidare åtgärder.
 • Beslut att byta ut belysningen i 17-husets trappuppgångar på samma sätt som i 15-huset. Energiförbrukningen bör sänkas med 80% jämfört med nuvarande lösning så det är bra både för miljön och ekonomin långsiktigt. Vi räknar med att investeringen betalar sig inom 5 år.
 • Beslut att renovera upp lokalen på Hagagatan 21 medan arbetet med att hitta hyresgäst fortsätter.
 • Vissa boende har haft problem med bredbandet, verkar vara väldigt olika och för många fungerar det bra. Föreningen har för närvarande inget öppet ärende gentemot Tele2. Viktigt om man har problem att anteckna tidpunkt för problemen, vad som var problemet och hur länge det höll på.
 • Arbetet kring 15 A fortsätter, projektering kring flytt av sopsugen på gaveln.
 • 15-gården: Offertförfrågan har gått ut angående borttagande av stängsel (stängslet runt rundeln kommer fortfarande vara kvar), den trasiga kubbsargen på 15-gården, almstubben och däcket samt återställning av ytan.
 • Bokningssystemet låg nere 31/11-1/12, problemet var en trasig switch som Säkerhetsintegrering nu har bytt.
 • Processen kring iLoq fungerar inte helt smärtfritt, arbetas på att få till en varaktigt fungerande rutin.