Bilning 15-huset må 18 okt + Cykelrensning

  • Bilning i källaren på Hagagatan 15 kommer fortsätta på måndag 18 oktober. Detta är för att vi ska åtgärda de problem vi hade med översvämning i källaren vid skyfallet för någon månad sedan. Arbetet beräknas pågå mellan kl 9 – 15.

 

  • Vi vill också påminna om utrensning av cyklar och andra föremål i cykelrummen; Fixit har märkt upp alla cyklar och andra föremål i cykelrummen, ta bort etiketten senast 24 oktober om ni vill ha den kvar.
    • Den 25 oktober från kl 7 tar Fixit bort de föremål som fortfarande är märkta och kommer förvara dem under 3 månader.
    • Om man missat att ta bort sin märkning kan man återkoppla via mail till Fixit (fixit@dwoqdirect.se) med en beskrivning av föremålet. De kommer sedan vid givna tider låta boende som återkopplat få möjligheten att få tillbaka sina föremål de närmsta tre månaderna.
    • Har ingen hört av sig på tre månader kommer föremålet i fråga kasseras.