Information från styrelsemötet 21-10-12

 • Resultatet hittills i år bättre än budgeterat. Positivt inför utgiften renoveringen av Hagagatan 21 kommer föra med sig.
 • Lånet på 29 Mkr omsattes på 5 år till räntan 0,99% (tidigare 1,09%)
 • Vi återupptar traditionen med julmingel! 11 december, kl 15-17 på 17-gården.
 • Vi har haft uppstartsmöte inför övergången till Storholmen som ekonomisk förvaltare
 • Beslut kring investeringar för att förhindra framtida översvämning i 15 D och 15 G vid störtregn
 • Beslutas avvakta med iLoq till alla ytterdörrar och grindar
 • Beslutas att installation av ytterligare dörr till styrelselokalen för att förbereda för senare ombyggnad får vänta, vi söker nytt bygglov för det när/om det blir beslut att dela upp/förändra användningen av styrelselokalen
 • Den döda almen på Hagagränd är nu borttagen, beslutas att inte göra något ytterligare åt ytan
 • Beslut kring mandat för att teckna servitutsavtal med Micasa för de garagefläktar som står i deras byggnad, sker i samråd med advokat
 • Beslutas att stamspola redan nästa år i stället för att vänta ytterligare två (som är planen enligt underhållsplanen), vi har haft ganska stora kostnader för enskilda spolningar och stamspolning av fastigheten ger oss en bild av stammarnas skick
 • Planerar för byte av horisontella stammar i nivå -2 och -3 nästa år
 • Vad gäller ombyggnaden av lokaler i 15 A till lägenheter är det nu bestämt att sopsugen flyttas till slänten på gården (nära gången), samkörs med annat arbete kring förbättringar av 15-gården. Ljudmätning har ägt rum.
 • Vi har fått ytterligare kostnader för när boende av misstag borrat i vattenledningar (främst till elementen) utan att ta reda på hur de går. Beslutas att gå ut med information om detta på bloggen, detektor finns att låna i hobbyverkstan.
 • Samfälligheten för sopsugen planerar ta upp ytterligare lån så att anläggningen kan hantera matavfall (vi kommer bli skyldiga att börja hantera det framöver)
 • I dialog med potentiella hyresgäster till lokalen på Hagagatan 21. Beslut om budget och att gå framåt med planering för renovering av lokalen då den är i väldigt dåligt skick. Kommer bli en stor investering som påverkar hur mycket vi amorterar i år.
 • Musikrummet har nu öppnat! Dock verkar det strula med åtkomsten dit, tittar tillsammans med Säkerhetsintegrering på detta.
 • Mattan i gymmet planeras att fixas 13 oktober
 • Vi har fått donation av en elgrill till 17-gården, står just nu undanställd men kommer göras åtkomlig tillsammans med instruktioner för att sköta den.
 • Färg har släppt på King-rutan och hopphagen på torget, bör gå på garantin att hantera detta.
 • Diverse beslut kring 15-gården:
  • Ta bort stängslet, förutom det runt rundeln
  • Fixa kant för att komma till rätta med sanden som rinner ner i dagvattenbrunnen
  • Fräsa bort almstubben och ta bort däcket runt omkring
  • Vi ändrar inget vad gäller cykelställ, det funkar med cykelparkeringen på 15-gården och just nu skulle det bli en onödig kostnad att ändra något kring detta
  • Ta in förslag på förbättring av rabatterna (förtätning, fler perenner, ta bort taggbuskarna etc)
  • Lamporna på gården byts ut, vi använder de vi har från torgrenoveringen
 • Beslutas att återigen börja med personligt möte med nyinflyttade. Bjuda in de som flyttat in i år på möte.
 • Nästa öppet hus 1 november! Tema ekonomi med bl a information kring investering i lokalen på Hagagatan 21 kontra amortering
 • Vi hälsar nya medlemmar välkomna i 15 F, 17 J och 17 K!