Borra inte i väggar och tak om du inte är säker på vad du gör

På förekommen anledning vill vi påminna om att det finns vattenrör ingjutna i både väggar och tak i våra lägenheter. Använd en detektor för metall och elledningar om du inte är helt säker på att ”kusten är klar”. Det finns både detektor och borr att låna i Hobbyverkstaden. Om du inte har tillgång till verkstaden, maila styrelsen så kan du få hjälp.