Beslut på extrastämman

Extrastämman angående omvandling av lokalen i 15A till lägenheter är nu genomförd. Stämman beslutade att bifalla styrelsens förslag att omvandla lokalen, med 31 röster för och 12 emot.