Information från styrelsemötet 24-05-21

 • Ekonomiskt resultat lite bättre än budget, men väntar också på vissa fakturor som ej kommit in ännu, med de i åtanke är resultatet i linje med budget.
 • Just nu stark kassa i väntan på projekt senare i år, beslutas att låsa en del på placeringskonto till bättre ränta i tre månader.
 • Råttproblemet på 17-gården fortgår, vi kontaktar Anticimex och andra möjliga leverantörer kring detta.
 • Offerter för städ har tagits in då avtalet närmar sig avslut
 • Vi tittar på möjliga ställen att kunna erbjuda plats för fler paketboxar och företag utöver PostNord. Vi ser att det ger genomströmning på området och det uppskattas också av de boende att ha nära till paketleveranser.
 • Arbetas på en personuppgiftspolicy, GDPR och personuppgifter, i samråd med en medlem
 • Tittar på eventuell app och test av den för kommunikation inom föreningen, troligtvis till hösten
 • Planering fortgår inför vårfesten på 15-gården 25 maj
 • Fortsatta problem med oordning i hobbyrummet. Notis har gått ut på bloggen dels kring att man måste skriva upp sig på listan om man lånar hem verktyg, dels att skräp inte får ställas ner där.
 • Boende har skällt ut personal på förskolan inför barnen, ibland för saker som förskolan inte känner till eller är orsaken till, vilket inte är acceptabelt. Information behöver gå ut på bloggen att man inte ska gå på förskolepersonal direkt utan gå via Jasmin i styrelsen.
 • Behöver titta på grindar och handtag till områdena inne på 17-gården. Vi tittar också på växtligheten kring pergolan.
 • Tyvärr sköter sig inte våra boende när det gäller lek i vattenleken på 17-gården och det städas inte efter sig när barnen leker med sand. Beslutas att stänga den på helgerna och låta förskolan fortsätta använda den på vardagarna.
 • Vi kommer dela på kostnaden av skötseln på 15-gården med BRF Haga Alm. Ser också över solcellslamporna som finns där.
 • Beslutas att köpa in fler elgrillar, en till till 17-gården och två till 15-gården, så det finns 2 stycken på varje gård.
 • Eventuellt är det en lägenhet som hyrs ut olovligt i andra hand, vi undersöker vidare. Likaså en lägenhet som hyrts ut länge med tillstånd där vi eventuellt inte förnyar.
 • Nedmontering av inglasad balkong som inte följer reglerna är planerad.
 • Vi hälsar nya medlemmar i 17N välkomna!