Information från styrelsemöten 23-05-29 och 23-06-15

 • Beslutas att under 3 månader låsa en del av det kontanta kapitalet på konto med högre ränta i väntan på beslut kring möjlig amortering när lån läggs om i höst.
 • Diskussion kring äkta/oäkta förening, sist vi mätte var 2021. Ekonomiutskottet tittar vidare på detta tillsammans med nya förvaltaren.
 • Stambytet i blindkällaren avlöper som planerat. Extra håltagning kommer krävas för att komma in i grunden längs Frejgatan.
 • Stambytet i 17M fortskrider enligt plan.
 • Offerter tas in för utbyte av de aggregat som behövs bytas (garaget, tvättstugan 15C).
 • Ytterligare ljudisolering behövs i ena lokalen på Hagagatan 21.
 • Lägenhet i 17H läggs ut till försäljning.
 • Planering inför överlämningen till Delagott kring felanmälan och förvaltning.
 • Det verkar som att alla inte har åtkomst till att boka duschen i 15C som alla bör ha, kommer åtgärdas så att alla kan komma åt bokningen på samma sätt som bokning av tvättstuga.
 • Hjärtstartaren har monterats vid tvättstugan 15C.
 • Vissa kompletteringsköp kommer ske till 15-gården (lampor, parasoll). Inväntar besked kring den avskärmning som inte blev klar mellan rabatten och sandlådan. Fortsatta dialoger kring ny växtlighet som var planerad i år.
 • Nya hyrorna för hyresrätterna har blivit klara och avtalet är underskrivet.
 • Hyresgästföreningen har godkänt säkerhetsdörrar till hyresgästerna, kommer bli tillägg på hyran.
 • De nya gym-villkoren har haft effekt och det är nu långt färre outnyttjade pass.
 • Beslut att göra gallup hos gym-medlemmarna om intresse finns för löpband och situp-bänk. Kommer innebära högre leasingavgift för föreningen.
 • Diskussion kring om en enklare övernattningslägenhet kan vara bra vid framtida stambyte för föreningen. Bygglovet för att ta upp en ny ytterdörr vid det inre fönstret i styrelserummet har gått ut men en enklare lokal med inre dörr till styrelserummet skulle ändå kunna vara användbar under en period.
 • Vi hälsar nya medlemmar välkomna i 17F, 17J och 17D!