Information från styrelsemötena 22-12-19 och 23-01-17

17 Januari

 • Datum för årsstämman beslutas till 15 maj.
 • Störningar från boende, beslut kring hur vi hanterar detta vidare.
 • Nya lägenheterna på 15 A har haft visning (och är nu sålda).
 • Planeras för årsstämma för samfälligheten som ansvarar för sopsugen.
 • Beslutas att bjuda in följande leverantörer till Öppet hus i februari: Mälarö Fastighet (Bygg, renovering), Wiklunds Måleri (Målning), Nilssons El & Kylservice (El bl a), Prodoor (Säkerhetsdörrar)
 • Beslutas kontakta medlem i gymmet som gjort många bokningar i gymmet men ej nyttjat dem.
 • Det har varit möte med några av testanvändarna av BoAppa med blandad återkoppling. Vi tittar vidare kring helhetslösning för informationssamordning och om BoAppa är en del av det.
 • Bastun kan återigen bokas från kl 10 på lördagarna.
 • Möjligheten att låna racket och pingisbollar i pingisrummet har nu tagits bort, vi hoppas det blir bättre ordning framöver där några få inte förstör för övriga.
 • Anslag ska sättas upp i gymmet om att man inte ska släppa tunga vikter i golvet pga störningarna.
 • Beslutas att sätta upp tvättstugeregler och också se till att strömmen inte bryts innan sista passet för dagen. Beslutas att behålla tvättiderna för söndagar och att inte förlänga dem.

 

19 December

 • 6 Mkr amorterades som beslutat. 5,5 Mkr återstår på det minsta lånet.
 • Vad gäller det planerade stambytet i 17E är okulär besiktning planerad till januari.
 • Vi behöver anpassa stadgarna till vissa regler som träder i kraft under 2023.
 • Beslutas att ta fram underlag för IMD (Individuell mätning och debitering av el) för att kunna ta upp det under en stämma. Kostar en del att införa men möjlighet att spara pengar för medlemmarna.
 • Planeras för att göra rent golven i sopsugsrummen och lacka dem så att inte lukten får fäste.
 • Ej möjligt att integrera Aptus med BoAppa, i så fall får man länka till websidan i appen.
 • Tiderna för bastubokning har ändrats som ett led i att spara in på elförbrukningen.
 • Vi fortsätter att utreda störande ljud från gymmet.
 • Funderingar på en sommarfest på 15-gården för hela föreningen.
 • Eventuell olovlig andrahandsuthyrning, undersöks vidare.
 • Planer för att låta några av våra leverantörer presentera sig på öppet hus i februari nästa år.
 • Beslutas köpa in viss materiel för att smidigare kunna ställa i ordning skyddsrum vid behov. Storholmen har tagit fram information och checklista baserat på den information som finns kring detta.
 • Beslutas kontrollera att fläktarna på taken verkligen är temperatur- och tryckstyrda så att vi inte förlorar energi i onödan.
 • Beslutas ge OK till gymmet i Hagagränd att sätta upp en skylt på muren mot 15 G enligt instruktion.
 • Vi välkomnar en ny medlem i 15 A!