Påminnelse: leverantörer på Öppet Hus

Vi vill påminna om att det på Öppet hus måndagen 6 februari finns möjlighet att träffa följande leverantörer kl 17-19: