Information från styrelsemötet 22-10-17

 • Det förekommer information från Stockholms Stad att man kommer behöva börja sortera matavfall med start 1 januari 2023; detta gäller inte föreningen då vi fortfarande har dispens från detta.
 • Vi tycker appen Boappa funkat bra med de tester vi gjort hittills, beslutas att se om vi kan få ett tiotal boende att testa appen och att det blir tema för nästa öppet hus. Om de faller väl ut är tanken att appen på sikt ersätter de digitala tavlorna som informationskanal.
 • Har varit problem med nya sopsugen på 15-gården, tyvärr lägger folk sopor vid nedkastet ändå, har också skett vid nedkastet vid 15 G.
 • Vi har fått underlaget till budgeten och räknar med att beslut kring den på nästa styrelsemöte i november.
 • Beslut att meddela exploateringskontoret att föreningen ej önskar friköpa tomträtten.
 • Trolig start av stambytet i 17 E i början av nästa år, en del planering återstår innan det kan starta.
 • Beslut att teckna serviceavtal som inkluderar de nya fläktarna, tar just nu in offerter.
 • Stamspolningen planeras starta 24 oktober, 17-huset först och sedan 15-huset.
 • Beslutas att se över stadgarnas paragraf 13 där vi ser att vissa förtydliganden kan behövas. Tar hjälp av jurist.
 • Arbetet med omvandlingen av lokalerna på 15 A fortsätter och avtal med mäklare finns.
 • Beslutar att göra i ordning information kring processen att iordningsställa skyddsrummen vid behov så det är tydligt vad som ska göras och hur det görs.
 • Beslutas att titta på hur bastun utnyttjas och hur vi väljer att ha den på med stigande elpriser.
 • Musikrummet kommer ha visning den 20/11 för intresserade.
 • Arbete pågår med att fixa i ordning ledig hyresrätt inför försäljning, en del arbete återstår fortfarande.
 • Beslutas att julgranar köps in till torget och båda gårdarna.
 • Beslutas att köpa in hjärtstartare till föreningen, trolig placering vid 15 C.