Hissarna, dags för finjustering

Vi har nu en längre tids erfarenhet i alla trappuppgångar av våra nya hissar där vi förhandlade oss till 7 års garanti. Styrelsen önskar hjälp från alla medlemmar att rapportera in eventuella småsaker som kan behöva justeras och som rimligen kan lösas inom garantin.

Exempel:
– Ljud (klonkande, knirrande, gnisslande, skrapande och dylikt)
– Vibrationer
– Kärvande knapp

Beskriv felet så bra du kan och ange vilken knapp, våningsplan, eller förutsättning du noterar det.

Maila gärna styrelsen senast 24 januari, märk mailet med Hiss + vilken portuppgång det gäller. Vi kommer kontrollera och samstämma en begäran om åtgärder till installatören. Ange också ett telefonnummer där vi kan nå dig.

Vi har flera gånger fått frågan om det inte skulle vara bra om hissarna går ner till entrévåningen efter man åkt upp och den står tom, och att vissa aktivt trycker ner hissen efter avslutad färd. Vi vill be er att inte göra detta då motor och linor faktiskt belastas som mest när hissen går tom, bättre alltså att låta den stå på den våning där ni går av.