Tele2 gör en uppdatering måndag 20/12 kl 10

Tele2 meddelar att de har upptäckt en störning i vårt nät och behöver göra en förändring för att rätta till detta. Rättningen kommer att medföra att alla modem kommer att starta om runt kl 10 måndag den 20/10. Det ska ske automatiskt, och man ska inte behöva göra något själv, men om nätet försvinner och inte kommer tillbaka på ett par minuter kan det vara värt att göra en manuell omstart genom att dra ur strömmen och ha den ur minst 10 sekunder.