Aptus-bokning uppdaterad

Nu är Aptussystemet uppgraderat till ny version och det går att använda bokningen igen. Notera att det är ny adress till bokningen – https://aptus.sakerhetsintegrering.se/riddarsporren/aptusportal. Länkarna från hemsidan är uppdaterade, så det går att klicka sig fram som vanligt, men om man har egna bokmärken behöver de uppdateras.

Det går nu också att installera en App för iPhone och Android. Sök efter ”Aptus Home” i App Store/Google Play Store. Ikonen är röd med ett vitt nyckelhål. Man anger samma adress som webbinloggningen (länken ovan) i appen, och loggar in med sitt lägenhetsnummer på samma sätt som på webben.