Information från styrelsemötet 21-05-18

 • Diskussion kring Öppet Hus; ca 6 personer hade frågor under måndagens vid containern, endast två ringde in till det digitala. Vi fortsätter med dubbla Öppet Hus en stund till och utvärderar sedan.
 • Tema för nästa digitala Öppet Hus (tisdag 8 juni) är ekonomi.
 • Ekonomin i nivå med budget
 • Fixit via Storholmen fungerar bra för småjobb, viktigt att vi i styrelsen har en tydlig kravställning när vi beställer jobb
 • Överlämningen vad gäller in- och utflytt har inte fungerat klockrent, diskussioner med Storholmen kring detta.
 • En sida kommer läggas upp för de olika intressegrupper som finns i föreningen, så det blir lätt för intresserade att gå med och engagera sig
 • Fixandet av målningarna på torget dröjer lite då färgen varit restnoterad.
 • Genomgång av de motioner som fick bifall på stämman och vilka som vi kan titta på nu och vilka som får vänta (främst pga icke lediga lokaler just nu). Önskemål om ökad öppenhet och större användande av enkäter, men få förslag kring hur det kan ske på ett effektivt sätt rent praktiskt så det blir en rimlig arbetsinsats, kommer behövas engagemang från medlemmarna kring detta.
 • Protokollet från årsmötet lades upp på hemsidan 17 maj
 • Diskussion kring de extrastämmor som kommer behövas vid ändrad funktion av gemensamhetsytor
 • Hissprojektet klart och alla fakturor betalda. Går in i garanti- och förvaltningsfas.
 • Tele2/Com Hem har utfört vissa ändringar i nätet då vissa fortfarande upplevde svajig uppkoppling, verkar ha förbättrat situationen.
 • Fortsatt arbete med att få möjligheten att värmeanläggningarna övervakas på distans
 • Planerat stambyte i delar av undervåningen av 15-huset + installation av giljotin klart enligt plan 10-13 maj. Eventuellt kommer vi behöva byta resterande rör under 15- och 17-huset, något som till stor del i så fall behöver budgeteras för nästa år.
 • Möte med Säkerhetsintegrering angående Aptus-systemet; bl a diskussioner kring skärmarna och eventuella nya versioner av operativsystemet, nya porttelefoner mot torget och möjlighet att öppna portarna med app istället för via porttelefonen. Beslutas att beställa uppgradering av webbokningen vilket då kan möjliggöra användandet av appen.
 • Avtal har tecknats med mäklare kring uthyrning av lokalen på Hagagatan 21.
 • Möte planeras med Stockholm parkering kring bl a ökat antal elladdningsplatser i garaget.
 • Med de nya krukorna på torget som ska förhindra att bilar kör upp där behöver vi en ny placering för containern för grovsopor. Beslutas ställa den på den nya handikapp-platsen vid 17 C vid grovsophämtning.
 • Beslutas att införa en ny typ av parkeringstillstånd att användas endast vid in- och utflytt.
 • Beslutas att förskolan på 17-gården får tillgång till hela gården på förskolans dag 20 maj.
 • Vi hälsar nya medlemmar välkomna i 15 F och 17 A!