Information från styrelsemötet 21-04-20

 • Överlämningen från Fastighetsägarna till Storholmen pågår. Storholmens portal gör det lättare att följa upp driftsfrågorna än det varit tidigare.
 • Nytt avtal med Securitas skrivet för dygnet runt-jour.
 • Årsstämma 27 april. Anmälningarna till digital stämma har skickats till Fastighetsägarna.
 • Ny hissmaskin + frekvensomvandlare till hissen i 17 F installeras 26-27 april
 • Fortsatt dialog med Com Hem kring de problem vi märkt och fortfarande märker av. April-avgiften krediterad på avierna.
 • Har varit marksyn med Två Smålänningar kring vad som händer med gårdar och torg i vår från deras sida.
 • 17-gårdens fix fortsätter, IR-värmare+ timer, segelduk över del av pergolan, småbord till sofforna och blomlådor kommer sättas upp. Problem med att sand bärs ut från sandlådorna vilket sätter igen avloppen.
 • 15-gården kommer få påfyllning av sand i sandlådan, förhoppningsvis kommer också renoveringsprojektet snart igång igen också.
 • Torget kommer få ”målningarna” fixade, bord ska ställas ut och de sista lamporna ska få nya skärmar så de inte bländar. ”Regionens hus/tält” kommer stå kvar hela 2021 är planen.
 • Dialog med Com Hem för att kunna införa att man kan övervaka våra värmeanläggningar på distans.
 • Offert begärd för helheten kring stambyte i 15-husets källare/undervåning + giljotin.
 • Vi har agerat för att öka tempot i samfällighetsföreningen för sopsugen, det är en del saker som behöver hända och vi vill arbeta för att räntenivån hålls nere på miniminivå.
 • Stockholms Stad har informerat om ändrad användning av den lokal i 15 D som nu används som förskola. De kommer fortsätta hyra lokalen men just nu ser det inte ut att fortsätta vara förskola där från i höst.
 • Bastun har invigts och hittills har det varit stort intresse!
 • Bokningen av gymmet kommer ändras så att det kan användas dygnet runt i fortsättningen. Sker 27 april. Gymmet används mycket och det är högt tryck, tyvärr ser vi att man är dålig på att boka av när man inte kan använda den bokade tiden.
 • Förstudie för syrum kommit in, styrelsen ställer sig positiv till det om bra lokal kan hittas.
 • Analysen av lokalerna i 15 A inför eventuell ombyggnad fortsätter, eventuellt kan det bli aktuellt att titta på  dagens styrelselokal till detta istället och inreda styrelserum och övernattningslägenhet i 15 A. Det har visat sig att hur olika rör är dragna komplicerar det hela, och vi har också sopsugen på gaveln som gör det svårare än vad första analysen visade.
 • Utökad el till laddplatser i garaget diskuterades. Planeras att dra igång vidare arbete kring det efter stämman.
 • Arbetet med utökad mobiltäckning eller wi-fi i garaget fortsätter, idag är det ju dålig täckning inne vid många garageplatser.
 • Nästa Öppet Hus 3 maj, kl 18-19. Digitalt Öppet Hus planeras till 11 maj, kl 19-20.