Information från styrelsemötet 22-04-19

 • Brev från PostNord angående postboxar, vi tittar på om det skulle vara möjligt att ha på föreningens mark.
 • Ovanligt stor reskontra efter övergången till Storholmen och byte av autogiro (vilket fortfarande är ett problem för ganska många medlemmar). Vi behöver göra en extra insats kring detta.
 • Lånet på 60 Mkr har nu omsatts i två nya på 30 miljoner vardera. 1 5-årigt till ränta 2,51%, 1 Stibor 90 dagar på löptid 1 år till ränta 0,42%. Stora ökningar i räntenivåer kring omsättningsdatumet.
 • Utskick till stämman kommer troligtvis ske i två omgångar, en med kallelsen och bilagor och en senare med årsredovisningen (eventuellt delas den ut).
 • Långsam framdrift i arbetet med projektprocessen, inte jättestort intresse. (vill man vara med kan man höra av sig till styrelsemailen!)
 • Vi kommer skriva nyttjandeavtal med Micasa för de av våra fläktar som står hos dem, vi betalar för drift och elförbrukning.
 • Vi har haft den årliga servicen av våra takfläktar, de är i gott skick men några var ordentligt smutsiga.
 • Renoveringen av lokalen på Hagagatan 21 fortsätter, fläktsystem behöver bytas ut och det är utmaningar med att få fram golv.
 • Arbetet med 15A fortgår, tidplan för sopsug finns och vi tar in offerter för arbetet.
 • Gruppen kring 15-gården träffade projektledaren onsdagen före påsk och han har nu skickat ut underlag för kostnadsförslag. Om det blir aktuellt med val av olika alternativ skickar vi ut en enkät.
 • Planering för att ta in konsult som tittar på våra vattenrör, de rör som försörjer lägenheterna med vatten har orsakat en del läckage och vi behöver få en bild av om de över lag är så slitna att det är ett problem och i så fall hur stort.
 • Styrelsen kommer testa en app som i förlängningen kan ersätta webben för intern information inom föreningen.
 • Storholmen kommer ta över administrationen också för Aptus-appen och åtkomst till den.
 • Planeras för att sätta upp segelduk på pergolan på 17-gården.
 • Information kring matavfall, som det ser ut får föreningen uppskov till 2024 då vi har sopsug utan separat nedkast för matavfall.
 • Vi hälsar nya medlemmar välkomna i 17J, 15D, 17N och 17L!

Balkonginglasning

Vi får regelbundet erbjudanden om balkonginglasning i våra brevlådor, om ni funderar på att glasa in er balkong vill vi påminna om de regler som gäller. Ni läser mer om dem på sidan

Praktisk info/Övriga regler/Balkonginglasning

Parkering tillåten utökad till 11 minuter

Vi har nu utökat tiden man kan stå parkerad utan tillstånd till 11 minuter. Detta innebär att man har 11 minuter på sig från det att en parkeringsvakt ser bilen. (Noteras bör att Avarnsecurity har som policy att vara tydliga med att synas (dvs de smyger inte fram).)

Information från styrelsemötet 22-03-22

 • Hittills inga motioner inkomna till årsmötet – gå ut på bloggen och påminna
 • Tänka på att lyfta upp att årsmötet är på lokalen 7A Odenplan, ingång bredvid Apotek Hjärtat på Norrtullsgatan
 • 60-miljonerslånet sätts om i slutet av mars. Beslutas att dela upp det i två lika stora delar, lägga ett på 5 år och det andra på rörligt med löptid ett år.
 • Arbetet med motionen rörande projektprocessen har startat
 • Planerar för att uppdra åt Storholmen att hantera medlemskapet i intresseföreningarna (gym, relax, hobbyrum, musikrum), införande av anmälningsavgift för nya medlemmar.
 • Arbetet med renovering av lokalen på Hagagatan 21 fortskrider. Dialoger med mäklare kring uthyrning.
 • Arbetet med ombyggnaden i 15 A fortskrider, kommunen har nu beviljat startbesked och upphandling pågår.
 • Plan för arbetet med sopsugen börjar ta form och med det också arbetet med uppfräschning av gården där det främst blir förändringar kring lekplatsen samt förtätning och förbättring av planteringar. Arbetet med sopsugen kommer innebära störande arbeten, planerat att arbetet pågår v 19-28. Anslag på webben med information när planen för sopsugen är definitiv.
 • Planeras för nyttjandeavtal med Micasa för att vi ska kunna fortsätta använda de av våra fläktar som står i deras lokaler. På sikt bör vi titta på att flytta dem.
 • Vi kan stå inför att kanske behöva renovera/byta ut våra kallvattenrör pga slitage, vi har haft ett par läckage i 17-huset som gjort oss varse att vi behöver titta närmare på detta.
 • Ett företag har besiktigat avloppen, tittar på möjlig behandling så att rören kan hålla ytterligare ganska många år innan det blir aktuellt med stambyte.
 • Beslutas att byta till digitala undercentraler (DUC) för värme och varmvatten.
 • Tittar på möjligheter att utvinna och återanvända energin i vårt spillvatten. Förhoppningsvis bra för både plånboken och miljön.
 • Principbeslut fattat att föreningen gör nödvändiga investeringar för att sänka våra höga omkostnader.
 • Vi har idag 4 lokaler/förråd som står outhyrda, beslutas att promota dessa på hemsidan.
 • Tittar på att låta Storholmen hantera iLoq (de hanterar Aptus redan idag)
 • Skärmen i 17 H som inte fungerade har bytts ut till nyaste modellen för att utvärdera om det är värt att byta alla (finns budget avsatt för detta).
 • Tittar på att åtgärda de dörrar där låscylindrarna sticker ut för långt.
 • Kan behöva informera om att jord från balkonglådor och liknande ska inte hällas ut i våra rabatter utan kan lämnas in som grovsopor. Väl förslutna påsar kan också slängas i soporna.
 • Hiss och Elteknik tittar på listan för hissåtgärder för att se vilka av dem som är garantiåtgärder.
 • Beslutas att titta på processen för att ställa i ordning skyddsrummen vid eventuellt behov.
 • Vi hälsar nya medlemmar välkomna i 15 B och 17 B!

Nästa Öppet Hus + motioner till stämman

15-gårdens uppfräschning kommer snart starta i och med arbetena med sopsugen v 19, mer information om detta kommer.

På nästa öppet hus den 4 april tänkte vi presentera planerna för gården, välkomna att komma och lyssna! Det kommer framförallt handla om förtätning av växtligheten, borttagande av staket, stubbe och trädäck samt återställning av marken.  Vi planerar också att uppdatera projektsidan med senaste information fram tills dess, Renovering av gårdar och torg

Vi vill också påminna om att senaste dag att inkomma med motioner till stämman är 31 mars! Läggs i föreningens brevlåda eller kan mailas in till styrelsen. Hänvisar till tidigare inlägg om man vill ha lite tips och länk till blankett: Motioner till årsstämman – senast 31 mars

Ladda mer