Information från styrelsemötet 23-09-16

 

 • Verkar som det i vissa fall blivit fel med faktureringen kring intresseföreningarna efter övergången till ny förvaltare. Vissa har fått en avgift påförd på avin för en förening de inte är medlemmar i, andra har inte blivit fakturerade för de intresseföreningar de är medlemmar i. Kollas igenom under hösten och jämförs mot medlemsregistren, kommer hanteras vid nästa avisering Jan-Mars.
 • Viss reskontra och några skulder kommer nu skickas vidare till inkasso.
 • Information kring nyckelfri hemtjänst från Stockholms Stad
 • Fortsatt översyn så att alla rutiner är överlämnade till Delagott
 • Planering för att renovera trappan mellan 15- och 17-huset
 • Kommer göra ny översyn av Aptusbrickor och iLoq-nycklar, då det börjar bli en hel del på vift vilket äventyrar säkerheten.
 • Det har på senaste tiden blivit väldigt stökigt i hobbyrummet och det saknar verktyg där medlemmar lånat men inte lämnat tillbaka. Vi försöker få bättre ordning under hösten.
 • Ca hälften av medlemmarna i gymmet svarade på enkäten som skickades ut till den registrerade e-mailadressen. Mest önskat är ett löpband vilket tyvärr inte är möjligt pga oljud som sprider sig till medlemmar som bor ovanför. Crosttrainer var också ett stort önkemål och det kommer räknas på om ekonomin tillåter (tanken är ju att intresseföreningarna ska bära sin respektive kostnad). Ny fläkt ställs ner och roddmaskinen som varit trasig ett tag är också inplanerad för reparation.
 • Tyvärr rengörs inte grillen på 17-gården efter att den använts; kommer lägga ut påminnelse på tavlorna samtidigt med uppmaning att sopa undan sand efter att man lekt (förskolan sköter oftast detta bra, verkar mest vara våra medlemmar som inte sopar)
 • Offert för snöröjning inför vintersäsongen godkänns.
 • Tema på nästa Öppet Hus är Säkerhetsdörrar.
 • Vi hälsar nya medlemmar välkomna i 17H, 17L, 17N!

Sopning av gårdarna och elgrillen på 17-gården

Sopning av gårdarna: 

När man leker med sand så är det viktigt att man sopar efter sig. Detta för att undvika stopp i brunnarna. 
 
Förskolan sopar efter sig redan på 17-gården och medlemmar som vistas på gårdarna behöver också göra detta. Tyvärr är det mer än en gång som förskolan har fått börja måndag morgon med att sopa upp efter våra medlemmar på 17-gården som inte sopat efter att lekt under helgen.
Det finns ett antal sopkvastar utställda både på 17 och 15-gården. Hoppas på ett gott samarbete i detta för att undvika kostsamma stopp i brunnarna.

Weber Elgrill (17-gården)

 • Använd inte enheten om kontakten eller temperaturreglaget är skadad.
 • Använd inte grillkol eller lättantändliga bränslen i denna grill.
 • Använd inte grillen vid regn.
 • Töm och rengör uppfångarbrickan och droppbrickan (som sitter på grillens undersida) före varje användning. Överflödigt fett kan fatta eld och orsaka kroppsskador eller materialskador.
 • Flytta inte grillen medan den används. Låt enheten svalna innan den flyttas eller ställs undan för förvaring.

Trappan ner till Hagagatan, mellan husen

Sommarens ihärdiga regn har gjort att trappan ner till Hagagatan i viss mån har underminerats och på vissa ställen blivit ostadig.

Styrelsen har satt igång arbetet med att ta in offerter för att fixa till trappan och vi ber er vara försiktiga fram till att renoveringsarbetet kan börja.

Inbrott i cykelförrådet på 17-gården

Återigen ser det ut som om det varit inbrott i cykelförrådet på 17-gården, ärendet har polisanmälts av boende och nytt lås har satts upp på grinden in på gården då det gamla knipsats upp. Om man har sett något som man såhär i efterhand tycker är misstänkt får man gärna höra av sig till styrelsen (eller direkt till polisen).

Information från styrelsemötet 23-08-22

 • Genomgång av reskontra, håller särskild koll i och med bytet av ekonomisk förvaltare
 • Lägenhet i 17H (tidigare hyresrätt, nu en trea) kommer strax ut till försäljning
 • Elstöd söktes och erhölls i somras, har kommit in på skattekontot
 • Genomgång av rutiner som inte verkar ha lämnats över ordentligt till Delagott
 • Stambytet i 17 M är färdigställt och besiktning är gjord. Analys av arbetet kommer nu göras för att se vad som kan vara en bra väg framåt för ett framtida stambyte, projektet blev billigare än budgeterat. Utvärdering kommer också göras med de berörda.
 • Stambytet i blindkällaren är snart klart för besiktning. Också detta projekt ser ut att bli billigare än budgeterat.
 • Tittar på energideklaration för fastigheten.
 • Trapporna ner till Hagagatan behöver renoveras och offerter tas in.
 • Enkät har gått ut till medlemmarna i gymmet kring önskemål om utrustning.
 • Problem med folk som matar fåglarna på torget, förvaltaren att ta kontakt med Micasa kring det.
 • Tyvärr rengörs inte grillen som finns att låna på 17-gården ordentligt efter användning; påminna medlemmarna om detta
 • Vi hälsar nya medlemmar välkomna i 17D och 17F!

Ladda mer