Bilning Hagagatan 21 förmiddag 7 juni

Tisdag 7 juni kommer vi behöva bila loss avlopp i lokalen på Hagagatan 21 som en del av iordningsställandet av WC i lokalen.

Planen är att bilningen sker på förmiddagen, men kan behöva ske stötvis under hela dagen om problem dyker upp.

Protokoll från årsstämman 2022

 

Nu finns protokollet från årets stämma klart och finns via direkt länk HÄR och också på denna sida.

Årsmöte måndag 16 maj

Vi har ju årsmöte i kväll den 16 maj! Start kl 19.

Vi är på ett för oss nytt ställe: 7A Odenplan

Adressen är Norrtullsgatan 6 och ingången är precis ovanför Apotek Hjärtat.

Alla dokument har skickats och delats ut samt finns också att ladda ner här.

Arbeten på 15-gården

Sedan tidigare har vi via styrelseanteckningar gått ut med information om arbeten på 15-gården vecka 19-28. Som många kanske har sett har det arbetet nu kommit igång som planerat.

Det har nu visat sig att arbetet kommer bli mindre störande då vi inte kommer behöva ta upp nytt hål i grunden för flytten av sopsugen. Dock har en del av staketet vid rundeln rivits av misstag och kommer bli återställt. Det arbetet har avbrutits iom detta så inget mer bör rivas av misstag.

Sopsugen flyttas ju pga arbetet med lokalomvandlingen till lägenheter på 15 A, och tidplanen ser just nu ut så här (med förändringen att håltagning inte längre är nödvändig som det verkar).

 

Vad gäller planen för 15-gården så hittar man mer information här, inklusive den senast beslutade planen, direktlänk också HÄR.

Dokument till årets stämma

Nu finns alla dokument till årets stämma upplagda på webben, ni hittar dem under Stämma och årsredovisning / 2022

Kallelse, fullmakt, motioner, valberedningens förslag och styrelsens förslag skickades ut per post via Storholmen i veckan. Årsredovisningen och revisionsberättelsen delas ut i helgen.

Kom gärna till öppet hus måndag 2 maj och ställ frågor kring årsredovisningen eller annat om det är något ni undrar över!

Ladda mer