Trappan ner mot Hagagatan nu reparerad och öppen igen

Trappan från torget ner mot Hagagatan är nu färdigreparerad och kan användas som tidigare. Detta innebär också att paket från PostNord bör kunna levereras till skåpen på avsatsen igen.

Trappan ner till Hagagatan avstängd pga reparation

Som många redan sett har vi stängt av trappan ner till Hagagatan, detta då den är i dåligt skick och vi planerar att reparera den innan vintern. Behöver man komma åt paketboxarna går det att gå förbi staketet ovanifrån, vi ber er dock vara försiktiga då trappstegen vid barnvagnsrampen är lösa och det är lätt att snubbla.

Arbetet beräknas vara klart till slutet av november! PostNord har tömt alla paketboxar och aviserat utlämningsinformation till de som berörs.

Information från styrelsemötet 23-10-17

 • Glöggmingel den 16 december kl 15-17!
 • Beslutades att amortera av det lån på 5,5 Mkr som går ut i november (aktuell lånebild i föreningen hittar man HÄR)
 • Pga risk för tjäle och att offertarbetet för trappan ner till Hagagatan dröjer beslutas att fixa trappan temporärt så den klarar vintern och sedan renovera den efter vintern.
 • Externa dörrarna till cykelförråden kommer bytas ut till ståldörrar.
 • Musikrummet går nu att boka hela veckan och också på helgerna.
 • Styrsystemet för sopsugen behöver bytas ut under nästa år, eventuellt kommer sopsugen också behöva anpassas för sortering av matavfall, vi behöver budgetera för föreningens andel i detta.
 • Beslutas att ansöka om förnyat bygglov för att ta upp en ny dörr in till styrelserummet som förberedelse för att kunna dela av lokalen. Det möjliggör i så fall en framtida övernattningslägenhet.
 • Planering för att beställa arbete för att titta på fördelningen för äkta/oäkta förening. Vi är inte oroliga för att det kan ha ändrats men med en del förändringar kring nya lägenheterna etc är det bra att ha en aktuell bild av hur det ser ut.
 • Budgetarbetet för nästa år har startat, inväntar nu underlaget från Delagott för att komma vidare.
 • Delagott har nu tagit över rutinerna för både Aptus och iLoq.
 • Lite förbättringsförslag som kommit in för 15- och 17-gården diskuterades.
 • Planering för att göra teststambyte på en stam på 15-gården under 2024, efter det bör vi ha en bra bild av vad ett stambyte skulle innebära och hur man kan planera för det framåt.
 • Energideklaration kommer göras 2029 igen, då är det 10 år sedan sist.
 • Vi hälsar nya medlemmar välkomna i 15 E!

Kameror kommer sättas upp i cykelrummen, ståldörrar installeras

Relativt snart kommer kameror installeras i de cykelrum som finns vid föreningens gårdar, dvs de tre i utrymmet mellan 15 A och B samt vid 17 A och 17 D. Kamerorna kommer endast filma inne i respektive cykelrum och ska inte fånga upp folk på gårdarna utanför / i korridorerna.

Befintliga dörrar kommer bytas mot ståldörrar vid cykelrummen på 17-gården (17 A och 17 D).

Dessa åtgärder är för att förhoppningsvis kunna komma tillrätta med de inbrott vi haft i cykelrummen.

Passar också på att meddela att  cykelrummet vid 17 A nu nu går bra att använda igen!

Prodoor (säkerhetsdörrar) på nästa öppet hus, 2 oktober

Styrelsen har tagit beslutet att installera säkerhetsdörrar från Prodoor till hyresrätterna hos de hyresgäster som godkänner detta, främst för att förbättra brandskyddet då de bland annat har bättre brandgastäthet än vanliga ytterdörrar.

Styrelsen får regelbundet frågor kring säkerhetsdörrar och har bett Prodoor komma på nästa Öppet Hus den 2 oktober. De finns på plats kl 18-19 i styrelselokalen och kan svara på frågor kring säkerhetsdörrar och installation av dem. De har också ett erbjudande till föreningens medlemmar.

(I och med köp av säkerhetsdörr får vi också ofta frågan om det finns planer på att installera postboxar i trapphusen istället för brevinkasten på dörrarna. Det är en ganska stor investering och just nu finns inga planer på det. Blir det tvingande bestämmelser som kräver att vi byter ut dagens lösning kommer vi naturligtvis omvärdera detta.)

Som vanligt finns också styrelsemedlemmar tillgängliga under Öppet Hus och alla frågor är välkomna!

Ladda mer