Information från styrelsemötet 22-08-16

 • Beslut att införa en renoveringsfri månad under juli, undantaget för tvingande/nödvändiga underhåll. Det har varit klagomål på många och ljudliga renoveringar under sommaren, något som gjorts värre av att en del dragit ut på tiden pga skador som upptäckts.
 • Exploateringskontoret har behandlat vår friköpsanmälan av tomträtten och vi kan köpa loss den för ca 457 Mkr. Vi behöver ge besked om vi vill genomföra detta eller ej senast i slutet av november. Arbete börjar nu med underlag till extrastämma för detta senare i höst.
 • Renoveringen av lokalen på Hagagatan 21 är i stort sett klar och planering för nya bilder och annons.
 • Digitala undercentralerna (DUC) för värme och varmvatten är nu installerade vilket gör att vi kan göra en mer avancerad energioptimering.
 • Beslut att teckna storkundsavtal med Fortum, förväntningen är att detta kommer medföra lägre elkostnader.
 • Beslut om att byta vattenrör och stammar in en trappuppgång för att bland annat kunna verifiera om det vi sett kring att kunna göra bytet utan åverkan på badrummet stämmer, vilket i så fall kraftigt minskar kostnaderna för ett framtida stambyte. Det ger oss också en bra bild av kostnader, att detaljerat kunna undersöka de gamla rören och hur ett byte påverkar medlemmarna. Förslaget är att det blir i 17 E då vi haft de flesta skadorna där.
 • Planering startad för arbetet med att byta ut defekta avloppsrör i blindkällaren, fortfarande offertstadie.
 • Vi har fortsatt problem med inbrott till WC och dusch med Besam-fjärrkontroll i 15 C, där ett par obehöriga personer kommit över en fjärrkontroll som öppnar porten in till 15C och tvättstugekorridoren. Beslut att separera Aptus-öppnare och Besam-öppnare så man behöver använda båda två för att komma in. Berörda medlemmar meddelas detta, har man inte Besam-fjärrkontroll märker man ingen skillnad. Dörrarna in till dusch och WC kommer också bytas ut mot kraftigare dörrar.
 • Styrelsen kommer testa appen Boappa under en period för att se om det är något för vår förening.
 • Arbete med prospekt för blivande lägenheterna i 15 A, diskussion kring att föreningen färdigställer själv eller att de säljes på rot och utvecklas av en exploatör.
 • GW asfalt avslutar sitt arbete på 15-gården, återstår att färdigställa sopsugen, en del elarbete samt förbättringar kring växtligheten där nyplantering etc sker någon gång sept/okt. Har tyvärr varit en del problem med skadegörelse av leksaker, lampor och blommor från barn som leker på gården. Bra om föräldrar pratar med sina barn om detta (har skrivits om det på bloggen i samband med uppdatering av projektet).
 • Överlämning av iLoq-hantering till Storholmen startas.
 • En del av rör-elementen i bastu-aggregatet har gått sönder, bastun är avstängd i väntan på reparation vilket bör ske i veckan.
 • Problem med att många ofta lämnar hobbyverkstaden i ett stökigt skick efter sig och inte följer regler kring att plocka i ordning.
 • På 17-gården kommer nu segelduk sättas upp i pergolan. Problem med att sand kommer i vattenleken vilket orsakar stopp, både förskolans barn och barn som bor i föreningen är upphov till detta då de leker med sand i vattenleken.
 • Reskontran ser nu väldigt bra ut efter att ha varit hög ett tag, de flesta har nu troligtvis fått ordning på autogiro/e-fakturor etc efter bytet av ekonomisk förvaltare.
 • Beslutas att titta på möjligheten att ha en renoveringskalender på hemsidan där man lätt kan skriva in planerad renovering, förslag från en medlem. På det sättet kan information spridas enkelt och uppdateras om arbete drar ut på tiden.
 • Det har satts upp en del valaffischer på torget och det beslutades att tillåta detta, samma regler för alla partier. Funkar det inte utvärderas det igen.
 • Beslut att tillåta renoveringar som följer dagens byggnorm. Diskussionen kom av att det blir vanligare och vanligare att vilja fälla in vattenrör i väggen vid badrumsrenoveringar, något som gör att det blir föreningens ansvar vid läckor. Följer man byggnormen där man lägger in vattenröret i ett ytterrör är risken minimal att det blir skador.
 • Vi hälsar nya medlemmar välkomna i 17 G!

Status 15-gården 17 augusti

Projektet kring 15-gården börjar närma sig att bli klart vad gäller arbetena kring struktur. GW Asfalt är här den här veckan för att slutföra sin del av arbetet, vilket innebär bland annat slipning och oljning av staketet vid rundeln, montering av leksaken/Rope pyramid vid lekplatsen, grävande av trädgropar, målning av bord, bänkar och förvaringslådor vid lekplatsen, igengjutning av det gamla sopnedkastet på gaveln vid 15A och kantsten vid trappen. Sopsugen kommer slutföras inom några veckor då vi fortfarande väntar på vissa delar.

En del arbete kring el och belysning kvarstår, likaså arbetet med växtlighet. Vi har väntat på detaljerat förslag där och förhoppningsvis har vi det snart.

Vi har köpt in en del nya möbler och har också insett att den nya uteplatsen med den gröna bänken vid lekplatsen kanske mer används som en sval plats för föräldrar att övervaka sina barn som leker vid lekplatsen snarare än en plats där man går ner och sätter sig med en bok. Vi funderar därför på om platsen vid rundeln nedanför 15G snarare är den platsen och vad för möblering vi vill ha där. En enkät kring detta kommer publiceras inom kort så snart tid finns att göra den.

Vi har tyvärr redan sett att barn förstört vissa av de nya saker vi investerat i på gården, såsom leksaker, blommor och lampor. Vi vill be er föräldrar som har barn som leker på gården att prata med era barn så att vi kan behålla de saker vi investerat i. (detta är alltså ren skadegörelse utöver vanligt slitage) Om ert barn medvetet förstört något vill vi gärna att ni ersätter det, hör av er till styrelsen om ni undrar var något köpts in.

Likaså har vi blivit ombetta att be de föräldrar som har barn som med krita klottrar i trappen mellan 15 C och D att prata med sina barn så att de helst inte klottrar där (kommer ju inte sköljas bort av regn eftersom det är skyddat under tak) alternativt ser till att ta bort det efter sig. Det har blivit en del klotter under sommaren och att föreningen beställer arbetet med att ta bort det tycker vi är onödiga pengar att spendera.

Information från styrelsemötet 22-06-14

 • Fortfarande lite struligt med nya autogirot efter Storholmens övertagande, vissa som ännu inte ändrat till det nya autogironumret.
 • Storholmen ekonomi kommer regelbundet vara med på driftsmöten framöver, 2-3 gånger per år.
 • Beslutar att lämna in ansökan för friköp av tomträtt senast till hösten. Regler i år att om ansökan kommit in under 2022 och den godkänns värderas marken utifrån 2019 års marktaxeringsvärde och säljs till 85% av värdet. Ett eventuellt friköp måste i så fall sedan tas via stämmobeslut då det skulle bli en stor investering.
 • Diskussion kring storkundsavtal för el visavi om vi skulle besluta att teckna ett abonnemang för föreningen för att sedan interndebitera medlemmarna. Behöver titta mer på möjligheterna för respektive lösning.
 • Arbetet med lokalen på Hagagatan 21 fortskrider och den ligger ute för uthyrning. Innertak, el och våtenheter återstår att slutföra.
 • Lokalen på Hagagatan 15 A klar för att byggas nu. Diskussion om att bygga klart i egen regi jämfört med att sälja den i befintligt skick för entrepenör att bygga klart.
 • 15-gården: arbetet fortskrider, väntar på offert kring växtligheten. Nya leksaken Rope Pyramid kommer monteras så snart den kommer. Då det visade sig att fastigheten står på pelare gick arbetet med sopsugen snabbare, arbetet med sopsugen beräknas bli klart vecka 25.
 • 17-gården: Beslutas att ställa ut elgrillen på försök under sommaren tillsammans med instruktioner. Planeras också att göra nytt försök för att få upp segelduk på pergolan.
 • En hyreslägenhet är planerad att bli tillgänglig under sommaren, planering för en del arbete innan den blir aktuell för försäljning.
 • Statistik kring intresseföreningarna och utnyttjande av tider gicks igenom. Beslut att om någon har 5 eller fler outnyttjade tider på en månad kontaktas de via mail.
 • Då det inte längre är några restriktioner återupptar vi vanan att hälsa nya medlemmar välkomna genom att kontakta dem.
 • Godkännande av andrahandsuthyrning för ett år.
 • Vi hälsar nya medlemmar välkomna i 17 F, 17 D och 17 C! Också flytt inom föreningen till 15 F. (Vi noterar att det varit fler flyttar inom föreningen i år jämfört med tidigare.)

Elgrill finns nu på 17-gården

Föreningen fick en fin elgrill i gåva i höstas av en medlem (tack Sebastian!) och den har nu ställts ut på 17-gården utanför 17 D för alla att använda.

Vi hoppas att de som använder den tar väl hand om den så vi kan ha den i många år och det finns instruktioner vid både den och pergolan hur den ska hanteras. Kommer också här:

Weber Elgrill

 • Det går inte att ha infravärmen på det uttaget på samtidigt som man använder elgrillen, se till att strömbrytaren till närmsta infravärmen står på ”Off”.
 • Använd inte enheten om kontakten eller temperaturreglaget är skadad.
 • Använd inte grillen vid regn.
 • Töm och rengör uppfångarbrickan och droppbrickan (som sitter på grillens undersida) före varje användning. Överflödigt fett kan fatta eld och orsaka kroppsskador eller materialskador.
 • Flytta inte grillen medan den används. Låt enheten svalna innan den flyttas eller ställs undan för förvaring.

 

Tillagning: 
Stäng locket och vrid värmereglaget till HÖG. Förvärm grillen i ca 20min. Justera sedan värmen efter önskat resultat.

 

Bilning på Hagagatan 21 förmiddagen 16 juni

För att kunna slutföra renoveringarna av våtutrymmena på Hagagatan 21 kommer det att bilas under några timmar på morgonen/förmiddagen torsdag 16 juni.

 

Ladda mer