Bilning 15-huset må 18 okt + Cykelrensning

 • Bilning i källaren på Hagagatan 15 kommer fortsätta på måndag 18 oktober. Detta är för att vi ska åtgärda de problem vi hade med översvämning i källaren vid skyfallet för någon månad sedan. Arbetet beräknas pågå mellan kl 9 – 15.

 

 • Vi vill också påminna om utrensning av cyklar och andra föremål i cykelrummen; Fixit har märkt upp alla cyklar och andra föremål i cykelrummen, ta bort etiketten senast 24 oktober om ni vill ha den kvar.
  • Den 25 oktober från kl 7 tar Fixit bort de föremål som fortfarande är märkta och kommer förvara dem under 3 månader.
  • Om man missat att ta bort sin märkning kan man återkoppla via mail till Fixit (fixit@dwoqdirect.se) med en beskrivning av föremålet. De kommer sedan vid givna tider låta boende som återkopplat få möjligheten att få tillbaka sina föremål de närmsta tre månaderna.
  • Har ingen hört av sig på tre månader kommer föremålet i fråga kasseras.

 

Information från styrelsemötet 21-10-12

 • Resultatet hittills i år bättre än budgeterat. Positivt inför utgiften renoveringen av Hagagatan 21 kommer föra med sig.
 • Lånet på 29 Mkr omsattes på 5 år till räntan 0,99% (tidigare 1,09%)
 • Vi återupptar traditionen med julmingel! 11 december, kl 15-17 på 17-gården.
 • Vi har haft uppstartsmöte inför övergången till Storholmen som ekonomisk förvaltare
 • Beslut kring investeringar för att förhindra framtida översvämning i 15 D och 15 G vid störtregn
 • Beslutas avvakta med iLoq till alla ytterdörrar och grindar
 • Beslutas att installation av ytterligare dörr till styrelselokalen för att förbereda för senare ombyggnad får vänta, vi söker nytt bygglov för det när/om det blir beslut att dela upp/förändra användningen av styrelselokalen
 • Den döda almen på Hagagränd är nu borttagen, beslutas att inte göra något ytterligare åt ytan
 • Beslut kring mandat för att teckna servitutsavtal med Micasa för de garagefläktar som står i deras byggnad, sker i samråd med advokat
 • Beslutas att stamspola redan nästa år i stället för att vänta ytterligare två (som är planen enligt underhållsplanen), vi har haft ganska stora kostnader för enskilda spolningar och stamspolning av fastigheten ger oss en bild av stammarnas skick
 • Planerar för byte av horisontella stammar i nivå -2 och -3 nästa år
 • Vad gäller ombyggnaden av lokaler i 15 A till lägenheter är det nu bestämt att sopsugen flyttas till slänten på gården (nära gången), samkörs med annat arbete kring förbättringar av 15-gården. Ljudmätning har ägt rum.
 • Vi har fått ytterligare kostnader för när boende av misstag borrat i vattenledningar (främst till elementen) utan att ta reda på hur de går. Beslutas att gå ut med information om detta på bloggen, detektor finns att låna i hobbyverkstan.
 • Samfälligheten för sopsugen planerar ta upp ytterligare lån så att anläggningen kan hantera matavfall (vi kommer bli skyldiga att börja hantera det framöver)
 • I dialog med potentiella hyresgäster till lokalen på Hagagatan 21. Beslut om budget och att gå framåt med planering för renovering av lokalen då den är i väldigt dåligt skick. Kommer bli en stor investering som påverkar hur mycket vi amorterar i år.
 • Musikrummet har nu öppnat! Dock verkar det strula med åtkomsten dit, tittar tillsammans med Säkerhetsintegrering på detta.
 • Mattan i gymmet planeras att fixas 13 oktober
 • Vi har fått donation av en elgrill till 17-gården, står just nu undanställd men kommer göras åtkomlig tillsammans med instruktioner för att sköta den.
 • Färg har släppt på King-rutan och hopphagen på torget, bör gå på garantin att hantera detta.
 • Diverse beslut kring 15-gården:
  • Ta bort stängslet, förutom det runt rundeln
  • Fixa kant för att komma till rätta med sanden som rinner ner i dagvattenbrunnen
  • Fräsa bort almstubben och ta bort däcket runt omkring
  • Vi ändrar inget vad gäller cykelställ, det funkar med cykelparkeringen på 15-gården och just nu skulle det bli en onödig kostnad att ändra något kring detta
  • Ta in förslag på förbättring av rabatterna (förtätning, fler perenner, ta bort taggbuskarna etc)
  • Lamporna på gården byts ut, vi använder de vi har från torgrenoveringen
 • Beslutas att återigen börja med personligt möte med nyinflyttade. Bjuda in de som flyttat in i år på möte.
 • Nästa öppet hus 1 november! Tema ekonomi med bl a information kring investering i lokalen på Hagagatan 21 kontra amortering
 • Vi hälsar nya medlemmar välkomna i 15 F, 17 J och 17 K!

Borra inte i väggar och tak om du inte är säker på vad du gör

På förekommen anledning vill vi påminna om att det finns vattenrör ingjutna i både väggar och tak i våra lägenheter. Använd en detektor för metall och elledningar om du inte är helt säker på att ”kusten är klar”. Det finns både detektor och borr att låna i Hobbyverkstaden. Om du inte har tillgång till verkstaden, maila styrelsen så kan du få hjälp.

Invigning av musikrummet, lördag 2/10

Efter hårt arbete från flera medlemmar är nu föreningens musikrum färdigt för att användas. Alla medlemmar är välkomna på invigning på lördag, 2 oktober, mellan 15 och 17. För att undvika trängsel ber vi boende i 15-huset att i första hand komma mellan 15 och 16 och boende i 17-huset främst mellan 16 och 17. Om det är för mycket folk när du kommer, kom gärna tillbaka senare, eller maila musikrum@riddaren24.se så kanske det går att ordna en annan tid.

För att hitta till musikrummet, gå till 15-gården och gå till dörren mellan port 15D och trappan vid 15C (dörren ned till garaget). Följ sedan skyltarna med musiknoter.

Läs mer om musikrummet och hur man anmäler sig till intresseföreningen på den här sidan.

Information från styrelsemötet 21-09-15

 

 • Vaksamhet på utgifter; vi behöver räkna med att vi inte kommer ha intäkt från lokalen på Hagagatan 21 under några månader då den behöver fixas i ordning (och att fixa till den kommer också kosta). Fortsatta visningar av lokalen inplanerade och projekt att rusta upp lokalen startas.
 • Lånet på 29 Mkr som går ut i september binds på 5 år, fortsatt SEB
 • Planerar inför nästa steg i avtalet med Storholmen och börjar planera för att den ekonomiska förvaltningen också går över dit från årsskiftet. Uppstartsmöte med Storholmen planerat till 16 september för att planera övergången, information till medlemmar etc.
 • Fysiska öppet hus 6 september hade god uppslutning vid containern, inne i styrelserummet och utanför styrelserummet. Digitala öppet hus hade endast en besökare.
  • Nästa öppet hus 4 oktober i och utanför styrelselokalen.
  • Vi planerar för Digitalt öppet hus mer sällan och då med ett tema. Datum TBD.
 • Ombyggnaden lokaler 15 A till lägenheter:
  • Ljudmätning ägde rum 13 september
  • Det som planeras i år är flytt av rör och troligtvis sopsug. Vi har fått godkännande av samfälligheten att flytta sopsugen/sopnedkastet och grannföreningen som använder sopnedkastet har inget emot flytt av det.
 • Hemsidan uppdaterad med information kring Aptus-appen.
 • Föreningen har införskaffat en programmeringsenhet för iLoq från Certego och kan nu hantera eventuella nya cylindrar och tillhörande nycklar.
 • Gymmet är välbesökt men tyvärr ofta dåligt undanplockat, tydligare städinstruktioner ska upp.
 • Planeras för invigning av musikrummet 2 oktober! Information kring avgift, anmälan etc upp på tavlorna innan dess. Planeras både för tider man kan boka och tider som är öppna för alla.
 • Planeras för att uppdatera texten på välkomstbrevet för nya medlemmar.
 • Viss diskussion om vi ska installera krokar i hissarna och köpa in filtar att låna som kan hängas upp vid flytt för att skydda hissen. Installerades inte från början då rekommendationen var att inte göra det (för filtarna har en tendens att försvinna), men vi har sett att hissarna ibland far illa om de inte skyddas av de som flyttar in eller ut
 • Ett fågelskydd installerat på prov på en av takfläktarna, avvaktar vidare installationer för att se om rengöringen inom det nya serviceavtalet gör ytterligare skydd överflödiga. Utvärderar över tid, också en fråga om kostnad.
 • Kontroll av ventilationen i garaget; tilluftsaggregat inga problem att hitta och funkade utmärkt, frånluftsaggregaten konstaterades efter idogt letande finnas i Micasas källare. Vidare arbete kring servitut.
 • Det är klarlagt att den döda almen i Hagagränd står på mark som vi ansvarar för. Beslutas att ta ner den så snabbt som möjligt.
 • Beslut att byta ut akustiksensorerna i 15-husets trapphus till rörelsesensorer nu när LED-belysning är installerad och testerna har visat sig funka bra. LED-belysning i 17-huset blir en fråga för nästa års budget då det lönar sig men det tar ett antal år att räkna hem investeringen. Att det är bättre miljömässigt väger också in.
 • Förvaltningsutskottet kommer ha 4 möten/år med Storholmens förvaltare.
 • Översvämningarna i 15 G och 15D vid senaste störtregnet:
  • Beslutas att installera en backventil i golvbrunn vid 15 G där vattnet kom upp för att hindra vattnet att komma upp i källaren. Stockholm Vatten har varit på besök och konstaterat att vi har en förhöjd känslighet från två samverkande system; vårt eget och det som går ner längs Surbrunnsgatan. Vid kraftigt regn blir det mycket vatten som kommer från Odenplan och Norrtullsgatan som fyller röret som går ner längs Surbrunnsgatan. Vi ligger mitt i backen och när röret fylls pga. att det inte hinner svälja längre ner trycks vattnet in i vårt stick och upp i golvbrunn och rensningsbrunn med översvämning i källaren som följd.
  • Vid 15 D ansågs det inte vara en bra idé att sätta dit ett större rör, att skicka ner löven i avloppet täpper bara till längre ner i systemet och skapar ändå problem,
 • Diskussion kring hur styrelsemedlemmarna ställer sig till eventuellt omval. Valberedningen har påbörjat sitt arbete.
 • Vi hälsar nya medlemmar välkomna i 15C, 17H och 15B!

Ladda mer