Protokoll från årsstämman 2021

Nu finns protokollet från årets stämma klart och finns via direkt länk HÄR och också på denna sida.

Påminnelse – byte av stammar i källaren Hagagatan 15

Det verkar inte som om det här med att anslå vilka trappuppgångar som berörs har fungerat, så vi vill påminna om det arbete med att byta ut horisontella avloppsrör i källaren som pågår på Hagagatan 15 även torsdag natt. Vattnet är avstängt under tiden.

Kopia av inlägget från 6 maj:

I samband med installation av råttstop i källaren har föreningen konstaterat att behov av byte föreligger för avloppsstammarna i källaren. Dessa stammar kommer bytas av Samsons rör under vecka 19 för Hagagatan 15. Samsons rör kommer att lappa upp i trapphuset för avstängningar och vilka delar av trapphuset som är berörda.

Dagar som avses är:

 • Måndag 10/5: inplastning/täckning och åtkomlighet
 • Tisdag 11/5: borrning, förberedelser inför nattarbete
 • Montage av stammar:
  • onsdag 12/5 och torsdag 13/5 natt.

Under arbetets gång kommer det att förekomma störande arbete i form av borrande i bjälklaget som ger ett visst surrande och mullrande ljud. Avstängningar för avloppet kommer att ske nattetid och aviseras av Samsons rör när det sker. Viktigt är att du som boende visar respekt mot de hantverkare som jobbar nere i källaren vid avstängningen; det som skickas ner i systemet behöver komma ut någonstans.

Vi ber er om tålamod och hoppas att arbetet ska kunna utföras smidigt.

Digitalt öppet hus, tisdag 11/5

Tisdag 11 maj kl. 19-20 håller styrelsen digitalt öppet hus via Microsoft Teams. Välkommen att vara med och ställa frågor. Man behöver inte vara med från starten utan kan hoppa in i mötet när man har tid.

Klicka här för att gå med i mötet (fungerar från 19 på tisdag).

Hagagatan 15 – byte av stammar i källaren vecka 19

I samband med installation av råttstop i källaren har föreningen konstaterat att behov av byte föreligger för avloppsstammarna i källaren. Dessa stammar kommer bytas av Samson rör under vecka 19 för Hagagatan 15. Samsons rör kommer att lappa upp i trapphuset för avstängningar och vilka delar av trapphuset som är berörda.

Dagar som avses är:

 • Måndag 10/5: inplastning/täckning och åtkomlighet
 • Tisdag 11/5: borrning, förberedelser inför nattarbete
 • Montage av stammar:
  • onsdag 12/5 och torsdag 13/5 natt.

Under arbetets gång kommer det att förekomma störande arbete i form av borrande i bjälklaget som ger ett visst surrande och mullrande ljud. Avstängningar för avloppet kommer att ske nattetid och aviseras av Samsons rör när det sker. Viktigt är att du som boende visar respekt mot de hantverkare som jobbar nere i källaren vid avstängningen; det som skickas ner i systemet behöver komma ut någonstans.

Vi ber er om tålamod och hoppas att arbetet ska kunna utföras smidigt.

Information från styrelsemötet 21-04-20

 • Överlämningen från Fastighetsägarna till Storholmen pågår. Storholmens portal gör det lättare att följa upp driftsfrågorna än det varit tidigare.
 • Nytt avtal med Securitas skrivet för dygnet runt-jour.
 • Årsstämma 27 april. Anmälningarna till digital stämma har skickats till Fastighetsägarna.
 • Ny hissmaskin + frekvensomvandlare till hissen i 17 F installeras 26-27 april
 • Fortsatt dialog med Com Hem kring de problem vi märkt och fortfarande märker av. April-avgiften krediterad på avierna.
 • Har varit marksyn med Två Smålänningar kring vad som händer med gårdar och torg i vår från deras sida.
 • 17-gårdens fix fortsätter, IR-värmare+ timer, segelduk över del av pergolan, småbord till sofforna och blomlådor kommer sättas upp. Problem med att sand bärs ut från sandlådorna vilket sätter igen avloppen.
 • 15-gården kommer få påfyllning av sand i sandlådan, förhoppningsvis kommer också renoveringsprojektet snart igång igen också.
 • Torget kommer få ”målningarna” fixade, bord ska ställas ut och de sista lamporna ska få nya skärmar så de inte bländar. ”Regionens hus/tält” kommer stå kvar hela 2021 är planen.
 • Dialog med Com Hem för att kunna införa att man kan övervaka våra värmeanläggningar på distans.
 • Offert begärd för helheten kring stambyte i 15-husets källare/undervåning + giljotin.
 • Vi har agerat för att öka tempot i samfällighetsföreningen för sopsugen, det är en del saker som behöver hända och vi vill arbeta för att räntenivån hålls nere på miniminivå.
 • Stockholms Stad har informerat om ändrad användning av den lokal i 15 D som nu används som förskola. De kommer fortsätta hyra lokalen men just nu ser det inte ut att fortsätta vara förskola där från i höst.
 • Bastun har invigts och hittills har det varit stort intresse!
 • Bokningen av gymmet kommer ändras så att det kan användas dygnet runt i fortsättningen. Sker 27 april. Gymmet används mycket och det är högt tryck, tyvärr ser vi att man är dålig på att boka av när man inte kan använda den bokade tiden.
 • Förstudie för syrum kommit in, styrelsen ställer sig positiv till det om bra lokal kan hittas.
 • Analysen av lokalerna i 15 A inför eventuell ombyggnad fortsätter, eventuellt kan det bli aktuellt att titta på  dagens styrelselokal till detta istället och inreda styrelserum och övernattningslägenhet i 15 A. Det har visat sig att hur olika rör är dragna komplicerar det hela, och vi har också sopsugen på gaveln som gör det svårare än vad första analysen visade.
 • Utökad el till laddplatser i garaget diskuterades. Planeras att dra igång vidare arbete kring det efter stämman.
 • Arbetet med utökad mobiltäckning eller wi-fi i garaget fortsätter, idag är det ju dålig täckning inne vid många garageplatser.
 • Nästa Öppet Hus 3 maj, kl 18-19. Digitalt Öppet Hus planeras till 11 maj, kl 19-20.

 

Ladda mer