Boka tvättstugan via hemsidan

  1. Gå in på hemsidan, skrolla längst ner så hittar du på höger sida Länklista, gå in på Webbokning.
  2. Användarnamn består av fyra siffror, ditt lägenhetsnummer med tillägg av en 1-a först och ev nollor beroende på ditt lägenhetsnummer. Lösenordet är samma fyra siffror med en extra nolla på slutet.

Om du t ex har lägenhetsnummer 78 så är användarnamnet 1078 och lösenordet 10780. Det går att byta lösenord om man vill. (Detta rekommenderas av styrelsen). Lägenhetsnumret står på avgifts-/hyresavin.

BOKA TILLSYN I GOD TID INFÖR FÖRSÄLJNING

Inför överlåtelser ska föreningens förvaltare alltid göra avflyttningstillsyn i lägenheten.
Syftet med tillsynen är att ge styrelsen information att det inte genomförts några ombyggnationer som går emot föreningens gällande stadgar, framförallt att det inte har gjorts ingrepp i de delar som föreningen har underhållsansvar för.
Tillsynen är inte någon kvalitetsbedömning eller besiktning för köparens räkning utan endast en kontroll av det som ligger på föreningens ansvar.
En av förutsättningarna för att styrelsen ska godkänna ny medlem är att protokoll från avflyttningstillsyn finns. Om du själv i god tid bokar möte med vår förvaltare Mimmi Zetterman som nås på 08-617 75 47 mellan kl. 9-11 på måndagar, onsdagar och fredagar går det fortare att godkänna ny medlem. Styrelsen ser annars till att informera förvaltaren om tillsyn när ansökan kommer men det kan då ta upp till 14 dagar innan tillsyn görs.

Tillgänglighet och utrymningsvägar

Vi vill påminna om att det är av största vikt att allmänna utrymmen så som trapphus, källargångar och entréer hålls fria från skräp, barnvagnar, cyklar eller andra föremål som hindrar utrymning eller åtkomst för t.ex. ambulanspersonal.

Vi vill uppmärksamma er på att föremål placerade i allmänna utrymmen kan plockas bort utan förvarning enligt brandskyddskrav.

Hälsningar Styrelsen

Målning av balkonger

Styrelsen vill förtydliga att det är absolut förbjudet att måla balkonger och fasader.
Återställande kommer att krävas och du som bostadsrättsinnehavare eller hyresgäst kommer att debiteras för återställandet.

Hälsningar Styrelsen

Varning för inbrott!

Vi har under en period haft inbrott i våra källarförråd. Då dem har tagit sig in via entréportarna så ber vi er att vara extra uppmärksam vid in- och utpassage så att dörren går i lös och förhindrar obehöriga från att komma in i fastigheten.

Ladda mer