Tänk på brandsäkerheten!

 

Det var nyligen en brand i ett bostadshus relativt nära oss där branden fick en snabb utveckling, styrelsen tänker därför att det kan vara nyttigt att påminna om hur man bör agera och tänka om det börjar brinna i sin lägenhet eller på andra håll i fastigheten.

Vi ska alla ha fungerande brandvarnare i våra lägenheter och det är viktigt att regelbundet testa dem för att se att de fungerar.

På denna länk, https://www.msb.se/sv/rad-till-privatpersoner/brandsakerhet-i-hemmet/, har MSB råd till privatpersoner vid brand, bland annat skriver de:

Rädda – Varna – Larma – Släck

En enkel regel är Rädda – Varna – Larma – Släck. Gör i den ordningen om du upptäcker att det brinner. Om ni är fler kan ni hjälpas åt.

Rädda och varna andra som kan vara i fara. Larma genom att ringa 112 och berätta om branden. Släck branden om du tror att du klarar det.

Rekommenderad brandskyddsutrustning att ha hemma

  •     Brandvarnare
  •     Pulversläckare minst 6 kg
  •     Brandfilt minst 120 x 180 cm

 

Brand i lägenhet

Om det brinner i din egen lägenhet ska lägenheten utrymmas. Om möjligt stäng in branden. Det är viktigt att du stänger din lägenhetsdörr när du utrymt så att brand och rök inte sprider sig ut i trapphuset.

Om det brinner någon annanstans och du upptäcker rök i trapphuset ska du stanna i din lägenhet och hålla dörren stängd. En lägenhet ska motstå en brand i ungefär en timme.

Använd inte hissen när det brinner. Om du inte kan utrymma genom trapphuset ska du invänta hjälp från räddningstjänsten.

Storstockholms Brandförsvar har på denna länk, https://www.storstockholm.brand.se/i-hemmet/brandskydd-i-lagenhet/, också många bra tips på vad man kan tänka på för att minska risken vid brand. MSB har också tips på denna länk: https://www.storstockholm.brand.se/i-hemmet/brandskydd-i-lagenhet/

 

Det finns också flera siter som har tips för hur man kan brandöva hemma, till exempel: