Information från styrelsemötet 21-09-15

 

 • Vaksamhet på utgifter; vi behöver räkna med att vi inte kommer ha intäkt från lokalen på Hagagatan 21 under några månader då den behöver fixas i ordning (och att fixa till den kommer också kosta). Fortsatta visningar av lokalen inplanerade och projekt att rusta upp lokalen startas.
 • Lånet på 29 Mkr som går ut i september binds på 5 år, fortsatt SEB
 • Planerar inför nästa steg i avtalet med Storholmen och börjar planera för att den ekonomiska förvaltningen också går över dit från årsskiftet. Uppstartsmöte med Storholmen planerat till 16 september för att planera övergången, information till medlemmar etc.
 • Fysiska öppet hus 6 september hade god uppslutning vid containern, inne i styrelserummet och utanför styrelserummet. Digitala öppet hus hade endast en besökare.
  • Nästa öppet hus 4 oktober i och utanför styrelselokalen.
  • Vi planerar för Digitalt öppet hus mer sällan och då med ett tema. Datum TBD.
 • Ombyggnaden lokaler 15 A till lägenheter:
  • Ljudmätning ägde rum 13 september
  • Det som planeras i år är flytt av rör och troligtvis sopsug. Vi har fått godkännande av samfälligheten att flytta sopsugen/sopnedkastet och grannföreningen som använder sopnedkastet har inget emot flytt av det.
 • Hemsidan uppdaterad med information kring Aptus-appen.
 • Föreningen har införskaffat en programmeringsenhet för iLoq från Certego och kan nu hantera eventuella nya cylindrar och tillhörande nycklar.
 • Gymmet är välbesökt men tyvärr ofta dåligt undanplockat, tydligare städinstruktioner ska upp.
 • Planeras för invigning av musikrummet 2 oktober! Information kring avgift, anmälan etc upp på tavlorna innan dess. Planeras både för tider man kan boka och tider som är öppna för alla.
 • Planeras för att uppdatera texten på välkomstbrevet för nya medlemmar.
 • Viss diskussion om vi ska installera krokar i hissarna och köpa in filtar att låna som kan hängas upp vid flytt för att skydda hissen. Installerades inte från början då rekommendationen var att inte göra det (för filtarna har en tendens att försvinna), men vi har sett att hissarna ibland far illa om de inte skyddas av de som flyttar in eller ut
 • Ett fågelskydd installerat på prov på en av takfläktarna, avvaktar vidare installationer för att se om rengöringen inom det nya serviceavtalet gör ytterligare skydd överflödiga. Utvärderar över tid, också en fråga om kostnad.
 • Kontroll av ventilationen i garaget; tilluftsaggregat inga problem att hitta och funkade utmärkt, frånluftsaggregaten konstaterades efter idogt letande finnas i Micasas källare. Vidare arbete kring servitut.
 • Det är klarlagt att den döda almen i Hagagränd står på mark som vi ansvarar för. Beslutas att ta ner den så snabbt som möjligt.
 • Beslut att byta ut akustiksensorerna i 15-husets trapphus till rörelsesensorer nu när LED-belysning är installerad och testerna har visat sig funka bra. LED-belysning i 17-huset blir en fråga för nästa års budget då det lönar sig men det tar ett antal år att räkna hem investeringen. Att det är bättre miljömässigt väger också in.
 • Förvaltningsutskottet kommer ha 4 möten/år med Storholmens förvaltare.
 • Översvämningarna i 15 G och 15D vid senaste störtregnet:
  • Beslutas att installera en backventil i golvbrunn vid 15 G där vattnet kom upp för att hindra vattnet att komma upp i källaren. Stockholm Vatten har varit på besök och konstaterat att vi har en förhöjd känslighet från två samverkande system; vårt eget och det som går ner längs Surbrunnsgatan. Vid kraftigt regn blir det mycket vatten som kommer från Odenplan och Norrtullsgatan som fyller röret som går ner längs Surbrunnsgatan. Vi ligger mitt i backen och när röret fylls pga. att det inte hinner svälja längre ner trycks vattnet in i vårt stick och upp i golvbrunn och rensningsbrunn med översvämning i källaren som följd.
  • Vid 15 D ansågs det inte vara en bra idé att sätta dit ett större rör, att skicka ner löven i avloppet täpper bara till längre ner i systemet och skapar ändå problem,
 • Diskussion kring hur styrelsemedlemmarna ställer sig till eventuellt omval. Valberedningen har påbörjat sitt arbete.
 • Vi hälsar nya medlemmar välkomna i 15C, 17H och 15B!