Påminnelse – byte av stammar i källaren Hagagatan 15

Det verkar inte som om det här med att anslå vilka trappuppgångar som berörs har fungerat, så vi vill påminna om det arbete med att byta ut horisontella avloppsrör i källaren som pågår på Hagagatan 15 även torsdag natt. Vattnet är avstängt under tiden.

Kopia av inlägget från 6 maj:

I samband med installation av råttstop i källaren har föreningen konstaterat att behov av byte föreligger för avloppsstammarna i källaren. Dessa stammar kommer bytas av Samsons rör under vecka 19 för Hagagatan 15. Samsons rör kommer att lappa upp i trapphuset för avstängningar och vilka delar av trapphuset som är berörda.

Dagar som avses är:

  • Måndag 10/5: inplastning/täckning och åtkomlighet
  • Tisdag 11/5: borrning, förberedelser inför nattarbete
  • Montage av stammar:
    • onsdag 12/5 och torsdag 13/5 natt.

Under arbetets gång kommer det att förekomma störande arbete i form av borrande i bjälklaget som ger ett visst surrande och mullrande ljud. Avstängningar för avloppet kommer att ske nattetid och aviseras av Samsons rör när det sker. Viktigt är att du som boende visar respekt mot de hantverkare som jobbar nere i källaren vid avstängningen; det som skickas ner i systemet behöver komma ut någonstans.

Vi ber er om tålamod och hoppas att arbetet ska kunna utföras smidigt.