”Säkert vatten” under diskbänk

Styrelsen håller på att författa information om Säker Vatteninstallation och det erbjudande vi presenterade kring installation av det under diskbänken på senaste Öppet hus, här kommer under tiden lite information och länk till websida med mer information:

Generell kommunikation:

Kostnader för reparationer av vattenskador är idag en mycket stor kostnadspost för föreningen. Lite beroende på hur vattenskadorna uppstår är det också en mycket stor framtida kostnad för bostadsrättshavare som drabbas av vattenskador i sina lägenheter. Med tanke på att våra kök- och badrum nu i många fall är tekniskt uttjänta och behöver renoveras så vill Föreningen att Ni säkerställer att Ni inte läcker på grannarna och renoverar Era kök- och badrum samt att Ni då följer regelverket Säker Vatten. Detta har vi informerat om vid ett särskilt möte i föreningen och det kan inte nog understrykas hur viktigt det är att Föreningen och bostadsrättshavarna inte drabbas av onödiga framtida kostnader för utrivning av ytskikt och uttorkning av stomme vid reparationer av vattenskador. Installera Säker Vatten så snart som möjligt.

Länkar till mer information:

Säker Vatten, branschorganisation: https://www.sakervatten.se/

Bibliotek med olika broschyrer: https://www.sakervatten.se/biblioteket