Tillbaka till Stämma och årsredovisning

2024

Protokoll: Protokoll_Föreningsstämma_240513

Årsredovisning: Årsredovisning 2023 Brf Riddarsporren 24

Kallelse: Kallelse stämma 240513

Fullmakt: Fullmakt 2024

Förslag stadgeändringar: Bilaga1_Stadgeändring styrelsens förslag

Valberedningens förslag: Valberedningens förslag till årsmötet 2024

Motion A – Postboxar: Motion A – Postboxar

Motion B – Skyltar torget: Motion B – Skyltar torget

Motion C – Garaget: Motion C – Garaget

Styrelsens förslag: Styrelsens förslag Riddarsporren 24 2024

Revisionsberättelse:  Revisionsberättelse Bostadsrättsföreningen Riddarsporren 24 230101-231231

 

 

Årsredovisning 2023

Årsredovisning 2023 Brf Riddarsporren 24 Revisionsberättelse Bostadsrättsföreningen Riddarsporren 24 230101-231231