Om föreningen

Föreningen i korthet

Bostadsrättföreningen Riddarsporren 24 bildades 1999 och den 21 september 2010 förvärvades fastigheten från Svenska Bostäder. Fastigheten består av två flerbostadshus på adresserna Hagagatan 15A – 21 och Frejgatan 59-61. Totalt finns 20 portuppgångar, samtliga med hiss. Av föreningens totalt 235 lägenheter upplåts flertalet med bostadsrätt. Antal lägenheter som upplåts med hyresrätt redovisas i senaste Årsredovisningen. …

Gårdar och allmänna utrymmen, toalett, dusch

Det finns 3 större utrymmen utomhus man har åtkomst till som medlem i föreningen och som vi förvaltar: Torget med den röda gummimattan mellan husen samt innergårdarna vid 15- och 17-husest. Alla har tillgång till båda gårdarna, man kommer in genom grindarna med sin Aptusbricka. På båda gårdarna finns elgrillar att lånad (det är förbjudet …

Stadgar

De nu gällande stadgarna för Bostadsrättsföreningen Riddarsporren 24, Stockholm, antogs vid föreningsstämma 2017-05-03. Klicka för att läsa stadgarna: Stadgar Riddarsporren 24 2017-06.

Så fungerar vår bostadsrättsförening

En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening vars syfte är att på obegränsad tid upplåta bostäder med bostadsrätt till sina medlemmar. Ofta menar man med ”bostadsrätt” den egna lägenheten, men när du köper en bostadsrätt köper du varken en fysisk lägenhet eller en andel i en fastighet, endast rätt att nyttja en viss lägenhet. Medlemmarna i …

Ekonomisk plan och lånebild

Inför att Bostadsrättsföreningen Riddarsporren 24 skulle överta fastigheten från Svenska Bostäder 2010 upprättades en Ekonomisk plan. Klicka här för att se den. Föreningens aktuella lånebild per 2023-12-28 (se också senaste årsredovisningen): Villkorsändring Ränta % Skuld 2024‐03‐28 Rörlig    6 400 000 2025‐09‐28 0,71    25 000 000 2026-03-28 3,83    20 000 000 2026‐09‐28 0,99 …

Energideklaration

Föreningens energideklaration ska kunna visas upp vid försäljning av en bostadsrätt. Klicka på länken för att ladda ned energideklaration för Bostadsrättsföreningen Riddarsporren 24 (öppnas i pdf) Energideklaration Riddarsporren 24.

Mäklarinformation

Styrelsen har tagit fram ett dokument med svar på vanliga frågor inför en försäljning som kan vara till nytta för mäklare. Dokumentet kan laddas ned HÄR (wordkopia, verkar ej funka att ladda ner i Chrome) eller HÄR som pdf-dokument. Ansökan om medlemskap skickas till styrelsen för godkännande: Brf Riddarsporren24 Hagagatan 17D 113 47 Stockholm Det …

Fastighetsgränser Riddarsporren 24

Klicka på länken nedan för att studera vår fastighet från ovan, all den rödmarkerade arean ingår i fastigheten Stockholm Riddarsporren 24. Den markyta som utgör torget med tillfartsvägar från Frejgatan och Surbrunnsgatan skall för all framtid hållas öppen och tillgänglig för allmänheten (fotgängare). Fastighetsgränser Riddarsporren 24

Historik Kv Riddarsporren

Vi har funnit en gammal broschyr som kan vara av intresse för den som vill få lite historik till skapandet av vårt kvarter. Riddarsporrens Historik   Vi har också funnit gamla planlösningar över våra lägenheter i föreningen, troligtvis från när husen byggdes. De hålls av naturliga skäl inte uppdaterade men kan ge en indikation på originalplanlösningar …

Riddarsporrens samfällighetsförening

Brf Riddarsporren 24 är medlem i Riddarsporrens samfällighetsförening, som äger och förvaltar den gemensammma sopsugsanläggning som finns i kvarteret. Samfälligheten bildades när Svenska Bostäder sålde fastigheter för ombildning till bostadsrätter. Sopanläggningen sköts av Envac och administrationen av Bodab. Ledamöter ur vår styrelse sitter i styrelsen för samfälligheten. Samfällighetens styrelse träffas i regel 5 gånger per år. För …