Tvättstugeregler

Vi har förstått att det har varit lite oklarheter kring reglerna för tvättstugan och de gamla affischerna som faktiskt förklarade dem har blivit nedtagna (nya kommer upp inom kort). Från 1 februari justerar vi en aning, det är fortfarande möjligt att torka sina kläder efter avslutad tvättid och  den tiden är nu en halvtimme.

Tvättstugereglerna (finns också här):

  • Man kan boka ett pass åt gången.
  • Man kan under ett pågående tvättpass boka ytterligare ett pass om det är ledigt.
  • Outnyttjat pass blir ledigt för annan bokning efter en halvtimme.
  • Elen stängs av kl 22 må-lö, kl 16 sö, då stannar alla maskiner och man kommer heller inte in efter denna tid.
  • Efter ett avslutat tvättpass har man rätt att torka sina kläder ytterligare en halvtimme och kommer också in i tvättstugan denna period (gäller ej sista passet för dagen då elen stängs av).

Leverantörer på nästa Öppet Hus

Styrelsen får emellanåt frågor kring vilka leverantörer vi använder oss av i föreningen så vi har till nästa Öppet Hus 6 februari bjudit in några av de leverantörer som vi har förtroende för och som vi använder oss av till föreningen. De finns på plats i styrelserummet från kl 17.

Styrelsen finns också på plats som vanligt och det går (som vanligt) att ställa allehanda frågor som rör föreningen!

De företag som finns på plats denna gång är:

Intresserad av vår BRF-styrelse?

Info från Valberedningen:

Ett bra sätt att se till att din bostadsrättsinvestering förvaltas väl är att gå med i styrelsen. Där får du bra inblick och du kan påverka på ett klokt sätt.

♦ Vill du bidra till en välmående och attraktiv BRF och har erfarenhet/ kompetens som du känner skulle vara till stor fördel för vår föreningen?

♦ Uppgiften som ledamot/suppleant i styrelsen kan då kanske vara något för dig? Eller känner du någon granne som skulle passa in?

Tveka inte att kontakta oss i valberedningen för att veta mer, anmäla ditt intresse eller tipsa om granne. Du når oss via mejl, ValberedningR24@gmail.com eller telefon 070-9846509.

Valberedningen Riddarsporren 24

Gun Lidholm, Henrik Falk, Batcha Cellick, Örjan Olsmats

Tänk på brandsäkerheten!

 

Det var nyligen en brand i ett bostadshus relativt nära oss där branden fick en snabb utveckling, styrelsen tänker därför att det kan vara nyttigt att påminna om hur man bör agera och tänka om det börjar brinna i sin lägenhet eller på andra håll i fastigheten.

Vi ska alla ha fungerande brandvarnare i våra lägenheter och det är viktigt att regelbundet testa dem för att se att de fungerar.

På denna länk, https://www.msb.se/sv/rad-till-privatpersoner/brandsakerhet-i-hemmet/, har MSB råd till privatpersoner vid brand, bland annat skriver de:

Rädda – Varna – Larma – Släck

En enkel regel är Rädda – Varna – Larma – Släck. Gör i den ordningen om du upptäcker att det brinner. Om ni är fler kan ni hjälpas åt.

Rädda och varna andra som kan vara i fara. Larma genom att ringa 112 och berätta om branden. Släck branden om du tror att du klarar det.

Rekommenderad brandskyddsutrustning att ha hemma

  •     Brandvarnare
  •     Pulversläckare minst 6 kg
  •     Brandfilt minst 120 x 180 cm

 

Brand i lägenhet

Om det brinner i din egen lägenhet ska lägenheten utrymmas. Om möjligt stäng in branden. Det är viktigt att du stänger din lägenhetsdörr när du utrymt så att brand och rök inte sprider sig ut i trapphuset.

Om det brinner någon annanstans och du upptäcker rök i trapphuset ska du stanna i din lägenhet och hålla dörren stängd. En lägenhet ska motstå en brand i ungefär en timme.

Använd inte hissen när det brinner. Om du inte kan utrymma genom trapphuset ska du invänta hjälp från räddningstjänsten.

Storstockholms Brandförsvar har på denna länk, https://www.storstockholm.brand.se/i-hemmet/brandskydd-i-lagenhet/, också många bra tips på vad man kan tänka på för att minska risken vid brand. MSB har också tips på denna länk: https://www.storstockholm.brand.se/i-hemmet/brandskydd-i-lagenhet/

 

Det finns också flera siter som har tips för hur man kan brandöva hemma, till exempel:

 

 

Pingisrummet – ej längre rack och bollar till utlåning

Tyvärr har det nu varit ett par gånger som det har skett nedsmutsning och förstörelse nere i pingisrummet.

Tanken är att man ska lämna rummet i samma skick som man vill finna det men under ett par gånger nu har såväl pingisbollar som racket förstörts och lokalen har smutsats ner. Vi tar nu bort möjligheten att låna bollar och rack (de som fanns till utlåning är alla trasiga) och man får ta med sina egna, vi ber också föräldrar att prata med sina barn om att rummet måste skötas om om vi ska ha kvar pingisrummet.

Ladda mer