Tillfällig avstängning av varmvattnet – Hagagatan 15

Varmvattnet kommer att vara avstängt i cirka två timmar fram till 14:00-14:30. Det behövde stängas av akut på grund av en underhållsåtgärd.

Vi ber er ha överseende med detta.

Mvh
Storholmen Förvaltning AB
gm
Styrelsen

Information från styrelsemötet 23-02-13

 • Från och med 1/1-2023 gäller nya regler att vi i samtliga badrumsrenoveringar skall hantera stambyte i samma process, för att kraftigt sänka kostnaderna vid framtida stambyten i föreningen. Samarbete med Badrumsspecialisten som för-, under- och efterbesiktigar. Medlemmen står för halva kostnaden för detta som är 12 500 kr + moms.
 • Kartläggningen av lägenheterna gällande själva genomförandet av stambytet i 17E är nu gjort. Nästa steg är att ta in offerter.
 • Frånluftsfläkt till gymmet diskuterades, beslutades att inte beställa arbetet nu utan ta det senare som en del av ytterligare arbeten med ventilationen som troligtvis kommer behövas.
 • Vi pausar Boappa-testerna så länge och ser om och hur den passar in i ett större sammanhang kring kommunikation.
 • Nu klart att Stockholms Stad hyr återstående del av lokalen på Hagagatan 21, vissa anpassningar kommer göras innan lokalen börjar nyttjas från april.
 • Avgiften till samfälligheten för sopsugen höjs.
 • Det har på senare tid varit väldigt ostädat i hobbyverkstaden och det saknas nu också verktyg. Information till alla medlemmar, om det inte blir bättre får vi fundera på om man måste boka tid för att vara där så vi har bättre koll.
 • Pga ansvarsbiten om något händer bör vi inte ha annat än de saker föreningen leasat eller köpt in i gymmet, nu har det ställts ner en del annat som inte bör finnas där.
 • Planeras för att lägga ut mer information kring skyddsrummen på hemsidan och också bilda team på gårdarna om något skulle hända.
 • Protokollen från stamspolningen är nu klara, 6 lägenheter kom inte entrepenören in i och medlemmarna själva blir nu ansvariga för att spola sticken i sin respektive lägenhet (stammarna föreningen ansvarar för är spolade).
 • Vi hälsar två nya medlemmar välkomna i 15 A!

Arbete Hagagatan 21

Tyvärr lite sent informationsinlägg:

Under torsdagen 2 mars  kommer håltagning att ske på Hagagatan 21. Arbetet kan medför att det uppkommer skrapljud i huset. Håltagning kommer uppskattningsvis att ta timmar. Arbetet startar kl 08.00 och är bokat till kl 14.00.

Tema IT och sopor på nästa Öppet Hus 6 mars

Vi har nästa Öppet hus 6 mars 18-19 i styrelselokalen.

Då vi fortfarande ser en del problem kring sopsugen och hushållssopor kommer vi bland annat ha exempel på bra soppåsar som håller för att färdas den ibland ganska långa vägen från sopnedkastet till anläggningen.

Vad gäller IT så tänkte vi följande:

 • Assistans om någon vill ha hjälp med Aptus-appen för att kunna boka tvättstuga, öppna portar etc via den. (finns också information här). Vi kan under Öppet hus också hjälpa till att återställa lösenordet.
 • Allmän hjälp med enklare IT- och telefon-grejer, på nivån ”det här hjälper jag min 84-åriga mamma med så det kan jag hjälpa fler med om det behövs”, dvs frågor kring något pop up-fönster som plötsligt dykt upp, något lösenord som man inte förstår hur man ska kunna återställa, om en uppgradering verkligen är nödvändig etc.
 • Diskussion kring om våra Aptus-tavlor är önskvärda och värda att uppgraderas. Eller vad som skulle kunna vara en annan vettig lösning? Vi vet att de äldre skärmarna vi har idag börjar behöva bytas ut, ett par har redan bytts också. Vi har många portar så sammantaget en relativt stor kostnad. Tyvärr kan man inte längre scrolla varken på de gamla eller nya skärmarna längre för att se längre inlägg på bloggen, den funktionaliteten har tagits bort. Namn och våning behöver ju inte skötas digitalt och tvättstugan kan man boka på tre andra sätt (via appen, via webben och tavlorna utanför tvättstugorna). Vi är intresserade av att höra om ni tycker tavlorna används, om de kan tas bort, förslag på hur det ni tycker är bra skulle kunna lösas framöver.

 

Som vanligt är alla frågor, stora som små, välkomna på Öppet Hus! Vill ni ha hjälp med formulering kring motioner hjälper vi självklart till med det också, sista datum för att lämna in motioner till stämman är 31 mars och mer information samt mall om man vill ha det finns i det här inlägget.

Motioner till årsstämman – senast 31 mars

Sista datum för att inkomma med motioner till stämman är 31 mars. Motionerna ska inkomma skriftligt enligt stadgarna, det går till exempel bra att lämna in dem i styrelsens brevlåda vid styrelselokalen vid 17 D alternativt maila in till styrelsemailen, styrelsen.riddarsporren24@gmail.com (märk gärna mailet med Motion till årsstämman eller något liknande).

Hur skriver man en motion då?

Försök att använda enkla ord och formuleringar.

Motionen ska formuleras så att en medlem ska kunna rösta genom ombud även om hen inte kan delta vid stämman. Det är därför bra om motionen är så detaljerad som möjligt och inte lämnar utrymme för tolkningar.

Ta endast upp ett ämne per motion. Lämna in flera motioner om du har flera ämnen som du vill ska behandlas.

 1. Börja med en rubrik som tydliggör vad motionen handlar om. Vill du ha en template så finns en här: Motion inför årsstämma – blankett
 2. Vad vill du att föreningen ska göra? Beskriv anledningen till att denna motion behöver ställas. Ange relevant bakgrundsfakta, dels för att tydliggöra problemet, dels för att underlätta för dem som senare läser motionen och beslutar i ärendet.
 3. Varför vill du att föreningen ska göra detta? Motivera varför du tycker som du gör.
 4. Använd ”att-satser”. Jag/vi föreslår därför föreningsstämman att besluta att…
 5. Avsluta din motion med att skriva ort och datum då du skrev din motion och underteckna med ditt namn. Ange gärna kontaktuppgifter så styrelsen kan ställa följdfrågor om nödvändigt.
 6. Lägg i styrelsens brevlåda på 17 D eller maila till styrelsen.riddarsporren24@gmail.com

Ladda mer