Grovsophämtning 8 april 18-19

Vi har missat att uppdatera Kommande aktiviteter med grovsophämtningen för april; måndag 8 april kl 18-19  och som vanligt har vi också Öppet Hus i föreningslokalen i samband med det.

Ny lag 1a jan 2024: Förbjudet att hälla fett i avlopp

En ny lag som trädde i kraft den 1 januari 2024 innebär att det nu är förbjudet att hälla ut ätbart fett och oljor i avloppet. Istället ska dessa produkter sorteras som matavfall eller lämnas till återvinningscentraler. Denna lagstiftning har införts för att förhindra att avloppsledningar täpps igen av fett, vilket kan orsaka stora problem i avloppssystem och reningsverk, där fettet kan bilda cementliknande proppar som leder till stopp.

Alla typer av boenden och verksamheter måste följa denna lag genom att sortera ut sitt matavfall, inklusive ickeflytande köks- och livsmedelsavfall samt flytande matfett​. För att följa lagen kan man torka av fett från stekpannor och kastruller med hushållspapper och sedan slänga pappret i matavfallet. Flytande fett och olja bör hällas i förslutbara behållare som en pet-flaska eller tetrapack och sedan lämnas in på en återvinningscentral.

Denna lagändring är en del av ett bredare nationellt krav på utsortering av ickeflytande matavfall samt flytande fett och syftar till att förbättra avfallshantering och återvinning samtidigt som man minskar risken för skador och stopp i avloppssystemet.

Information från styrelsemötet 24-03-12

 • Arbetet med bokslutet och årsredovisningen pågår. Diskussioner kring momsredovisningen från förra förvaltaren.
 • Motion har inkommit om att ha postboxar i varje trappuppgång.
 • Undersöker vad det finns på marknaden kring appar som kan fungera väl i en BRF. Vi har tidigare testat BoAppa men det finns fler alternativ.
 • 88 svar har kommit in på IT-enkäten som nu ska sammanställas.
 • Vi anser inte att vi just nu ska ersätta trasiga informationstavlor innan vi vet hur vi vill ha det långsiktigt.
  • Beslutas att flytta den i 15 C så att det blir lättillgänglig i den övre porten utanför dörren till tvättstugan.
  • Beslutas också att öppna upp port 17N så att den tavlan blir tillgänglig för alla medlemmar. I den befintliga lösning vi har kan vi inte få till skärmar som går att scrolla på, den funktionen slutade fungera för några år sedan och är inte tillgänglig på nya skärmar heller.
 • Ett par medlemmars access till gymmet har stängts av under mars pga 6 outnyttjade pass var under tidigare månad. De har informerats.
 • Både roddmaskin och cykel i gymmet reparerades under februari och allt ska nu vara i fungerande skick. Vi har bytt lösning/leverantör för gymmet och vi hoppas kunna få saker reparerade snabbare nu.
 • Förskolan har påpekat problem med ventilationen, undersöks via Delagott. Tidigare utredning i höstas visade inga fel.
 • Dialog med BRF Almen kring att dela på kostnader. De är också inbjudna till festen i vår.
 • Vi tittar på att ha ytterligare någon leverantör av paketboxar på avsatsen ner mot Hagagatan
 • Trappan ner mot Hagagatan har besiktigats efter reparationen och det ser ut som om vi inte kommer behöva göra något ytterligare på ett antal år
 • Vi tittar på offerter för städningen inför eventuellt nytt avtal

 

Sista dag för motioner 31 mars

Vi vill påminna om att sista datum att skicka in motioner enligt stadgarna är 31 mars. Motionen behöver inkomma skriftligen och går bra att maila eller lägga i föreningens brevlåda på innergården vid 17 D.

Vill man har lite hjälp på traven så har vi tidigare tagit fram en mall som man kan använda om man vill, den finns att ladda ner här: Motion inför årsstämma – blankett. Vill man ha tips på vad man kan tänka på när man skriver en motion hänvisar vi till förra årets inlägg om just det, https://riddaren24.se/?p=6353.

Valberedningen och IT-enkät

Valberedningen vill påminna om att man gärna får kontakta dem om man är intresserad av att vara med i styrelsen nästa år! Eller om man vill anmäla sin granne om man tror hen skulle vara en lämplig styrelseledamot! Eller om man bara vill veta mer vad det skulle innebära att sitta i styrelsen! De nås på mailadressen valberedningriddar24@gmail.com och det finns också mer information i deras tidigare blogginlägg HÄR.

Vi har nu också sammanställt de 90-tal IT-enkäter vi fått in och kan konstatera att det skiljer sig mycket vad man tycker är viktigt. Lika mycket som vissa tycker vi ska gå över till helt digital kommunikation och lika gärna kan skrota skärmarna i trapphusen tycker andra att vi ska fortsätta med viktig information på papper och att skärmen i trapphuset är var man läser information från styrelsen.

Även om vi fått in många enkäter så tar vi gärna emot fler. Har ni tappat bort den pappersversion vi delade ut i brevlådan går det bra att maila in svaren (styrelsen.riddarsporren24@gmail.com), eller ladda ner den HÄR och skriva ut den, lägges sedan i föreningens brevlåda vid 17D . Senast 8 april vill vi ha in svaren.

 

Ladda mer