Stöld i cykelrummet vid 17D

Det har varit inbrott i cykelrummet på 17D. Dörren har fixats till så den går att stänga igen men det har förekommit stöld av cykel och tillbehör.

Om ni vet med er att ni förvarat cykeln i 17D kan det vara bra att gå ner i cykelrummet och ta sig en titt och i så fall polisanmäla om ni märker att något saknas.

Det låg också saker på golvet (smutsiga kläder etc) som vår fastighetsskötare Reza tagit hand om och burit ner till blindkällaren.

Styrelsen har hittills fått veta att en cykel och en mobilhållare blivit stulen, hör gärna av er om ni märker att något mer blivit stulet eller om ni inser att ni sett något som kan vara till hjälp att klara upp detta.

Protokoll från föreningsstämman

Det signerade protokollet från föreningsstämman finns nu tillgängligt HÄR och också på sidan för årets föreningsstämma HÄR.

Information från styrelsemötet 23-05-09

 • Information har delats ut inför stambytet på 17M.
 • Arbetet i blindkällaren med att byta alla avloppsrör fram till de tvärgående stammarna löper på bra
 • Montering av magnetfilter på värmerören startad. Elinstallationen som krävs är också påbörjad.
 • Stänger pingisrummet då utrymmet behövs inför teststambytet. Vi ser om det finns annan möjlig lokal.
 • Frånluftsfläkten till förskolans kök nu fixad. Timer för 06-16 måndag-fredag ska installeras.
 • Service av fläktaggregaten utförd, garageaggregatet och tvättstugan 15C kommer behöva ytterligare åtgärder.
 • Planering för inköp av säkerhetsdörrar till hyresrätterna för brandsäkerhet.
 • Vi har fått förhöjd avgift för sopsugen och vi planerar också för att byta ut alla brunnar i sopsugsrummen.
 • Vi inväntar offert för att fixa trappan mellan 15- och 17-husen.
 • Uppdaterade gymvillkor har skickats ut till alla medlemmar för godkännande.
 • Hjärtstartare har inköpts och kommer monteras vid tvättstugan 15C.
 • Hyresförhandlingar pågår med Hyresgästföreningen.
 • Beslut kring mäklare för försäljning av hyresrätten i 17H
 • Vi hälsar nya medlemmar välkomna i 15E!

Byte av förvaltare från halvårsskiftet

Styrelsen har tagit beslutet att byta förvaltare till Delagott, gäller både fastighets- och ekonomisk förvaltning.

Det börjar nu en period av planering för att detta ska kunna ske vid halvårsskiftet och mer information kommer efterhand planerna blir tydligare.

2022 års årsredovisning tillgänglig

Årsredovisningen har nu signats och finns tillgänglig!

AR_med RB-2022-Brf-Riddarsporren-24-769604-5397, finns också på sidan för stämman HÄR.

Ladda mer