Stämma och årsredovisning

2023

  Årsredovisning med revisionsberättelse: 785_ÅR_med_RB_2022_230509_R1 Protokoll: Protokoll_Föreningsstämma_2023-05-15 Revisionsberättelse separat: Revisionsberättelse Brf Riddarsporren 24 2022 Kallelse:1 Kallelse stämma 230515 Fullmakt: 2 Fullmakt 2023 Valberedningens förslag: 3 Valberedningens förslag till årsmötet 2023 Förslag stadgeändringar: 4 Stadgeändring styrelsens förslag Motion A: 5 Motion A_Radon- och energimätning_edited Motion B: 6 Motion B_Installation av solceller_edited Motion C: 7 Motion C_Kapitaltillskott_edited Motion D: 8 Motion D_Delning av föreningen_edited …

Tidigare år