Tillbaka till Praktisk info

Före avflyttning

Inför överlåtelse ska föreningens förvaltare göra avflyttningstillsyn i lägenheten. Syftet med tillsynen är att ge styrelsen information att det inte genomförts några ombyggnationer som går emot föreningens gällande stadgar, framförallt att det inte har gjorts ingrepp i de delar som föreningen har underhållsansvar för. Tillsynen är inte någon kvalitetsbedömning eller besiktning för köparens räkning utan endast en kontroll av det som ligger på föreningens ansvar.

Protokoll från avflyttningstillsyn skall finnas innan styrelsen godkänner ny medlem. Om du själv i god tid bokar möte med vår fastighetsförvaltare går det fortare att godkänna ny medlem. Styrelsen beställer i annat fall tillsyn av förvaltaren när ansökan om medlemskap kommer, men det kan då ta upp till 14 dagar innan tillsyn görs.

Speciellt för 17-huset

Eftersom det gäller speciella regler för de ventilerade golven i 17-huset åligger det säljaren att informera mäklare eller köpare om de speciella regler som gäller. Säljaren rekommenderas att innan överlåtelse sker begära en funktionskontroll av de ventilerade golven i sin lägenhet.

 

Flyttanmälan, info fr Skatteverket

När du flyttar ska du göra en flyttanmälan till Skatteverket (https://skatteverket.se/flytta ) så att du får rätt folkbokföringsadress. Gör din anmälan i förväg eller senast en vecka efter flytten. Skatteverket sprider din nya adress till samtliga myndigheter och även till många företag.  Vill du ha eftersändning av din post får du beställa det hos Svensk adressändring (www.adressandring.se).