Information från styrelsemötet 24-01-16

  • Snabb översyn av ekonomin 2023. Ökad omsättning med ca 3 Mkr jämfört med 2022, mycket beroende på att alla lokaler nu är uthyrda.
  • Amortering av lån med 3,5 Mkr skedde som beslutat i december, lånebilden är uppdaterad.
  • Rapportering från driftsmötet tidigare på dagen; genomgång av underhållsplanen och de punkter som finns för 2024 och 2025.
  • Offert för stambytet för de horisontella stammar som återstår att fixa godkändes.
  • Rapportering kring installerandet av säkerhetsdörrar hos våra hyresgäster.
  • Diskussion kring informationslösning framåt då våra skärmar börjar gå sönder.
  • Genomgång av oanvända pass för gym och bastu. De medlemmar med tillräckligt många oanvända pass har vidtalats. Bastun har just nu högre tryck än vanligt med många som vill nyttja den.
  • Diskussion kring att leasa nya apparater till gymmet eller ej. Också diskussion kring servicenivån hos det bolag där vi idag har avtal, då det ibland tagit lång tid att få saker fixade.
  • Genomgång av processen för förrådsuthyrning då den inte riktigt fungerat som vi tänkt efter byte av förvaltare.

Se till att portar stängs ordentligt, allmän vaksamhet

Vi har många människor som passerar genom våra portar och tyvärr har vi på kort tid haft två inbrott och åverkan på ett elskåp i fastigheten. Det är därför bra om vi boende är vaksamma på att porten går igen efter oss, vissa kan ibland kärva lite vid många minusgrader, och likaså tänker till vilka vi släpper in genom porten om någon vill gå in efter oss.

Tänk också på att anmäla och spärra brickor och iLoq-nycklar som eventuellt tappas bort, det går ganska fort att spärra den gamla och beställa en ny. Mer information finns HÄRoch HÄR.

”Säkert vatten” under diskbänk

Styrelsen håller på att författa information om Säker Vatteninstallation och det erbjudande vi presenterade kring installation av det under diskbänken på senaste Öppet hus, här kommer under tiden lite information och länk till websida med mer information:

Generell kommunikation:

Kostnader för reparationer av vattenskador är idag en mycket stor kostnadspost för föreningen. Lite beroende på hur vattenskadorna uppstår är det också en mycket stor framtida kostnad för bostadsrättshavare som drabbas av vattenskador i sina lägenheter. Med tanke på att våra kök- och badrum nu i många fall är tekniskt uttjänta och behöver renoveras så vill Föreningen att Ni säkerställer att Ni inte läcker på grannarna och renoverar Era kök- och badrum samt att Ni då följer regelverket Säker Vatten. Detta har vi informerat om vid ett särskilt möte i föreningen och det kan inte nog understrykas hur viktigt det är att Föreningen och bostadsrättshavarna inte drabbas av onödiga framtida kostnader för utrivning av ytskikt och uttorkning av stomme vid reparationer av vattenskador. Installera Säker Vatten så snart som möjligt.

Länkar till mer information:

Säker Vatten, branschorganisation: https://www.sakervatten.se/

Bibliotek med olika broschyrer: https://www.sakervatten.se/biblioteket

 

Påminnelse: Öppet Hus och Strömavbrott

Öppet Hus med tema Säkert Vatten

Måndagen den 8 januari ägnas åt temat ”Säkert Vatten”. Under det gångna året har föreningen ställts inför betydande kostnader för rivning och torkning till följd av vattenskador. Mot bakgrund av detta kommer vi att informera och erbjuda installation av Säkert Vatten under diskbänken. Detta åtgärdsförslag syftar till att göra det lättare att hantera det totala ansvaret för vattenanslutningarna i framtiden.

Enligt våra stadgar har varje medlem ansvar för vattenanslutningarna fram till den lodräta stammen. Det inkluderar att säkerställa att anslutningarna utförs på ett fackmannamässigt sätt samt att det finns en Säkert Vatten-åtgärd under diskbänken för att hantera eventuellt läckage i vattenavrinningen. Detta ansvar gäller oavsett tidigare ägare av lägenheten. Erfarenheterna från vattenskadorna under 2023 har tydligt visat att föreningen behöver informera samtliga medlemmar om detta ansvar.

Vi har också lärt oss genom kommunikation med försäkringsbolag och andra aktörer att det inte är tillräckligt att endast ha informationen i stadgarna. Därför lägger vi nu fram denna separata information och erbjudande om installation under Öppet Hus. Det ger er möjlighet att ställa frågor och få ytterligare klarhet kring detta viktiga ämne.

Påminnelse om strömavbrott på HG 17 A-J den 10 jan kl 8-10

Ellevio har via sin underleverantör Omexom aviserat att de behöver byta ut ett sönderrostat kabelskåp. Detta kommer ske den 10 januari kl 8-10 och kommer då orsaka strömavbrott i 17-huset under den tiden.

 

Planerat strömavbrott HG 17 den 10 januari

Pga ett sönderrostat kabelskåp behöver Ellevio byta ut det. Detta resulterar i ett strömavbrott  på Hagagatan 17 A-J den 10 januari kl 8-10.

Arbetet utförs av en underentrepenör till Ellevio, Omexom Sverige.

 

 

Ladda mer