God Jul och Gott Nytt År!

Styrelsen tackar för det gångna året och önskar en god jul och ett gott nytt år! Vi är nog många som ser fram emot ett par veckor av förhoppningsvis lite lugnare tempo; ta hand om varandra!

Om ni tänder lite extra levande ljus så här i juletider, kolla gärna en extra gång att de verkligen är släckta när ni går ifrån.

//Styrelsen

Information från styrelsemötet 23-12-14

 • Amorterar som planerat 3,6 Mkr i slutet av december.
 • Avgiftshöjningen om 3,5% har aviserats av Delagott.
 • Verkar inte som om faktureringen av gymmet fungerar som den ska, vi kollar upp så att den blir korrekt.
 • Möte med boende i 15C angående teststambytet ägde rum 11 december
 • Planering kring Säkert vatten, mer information kring det på nästa Öppet Hus.
 • Fortsatt arbete kring ventilationen i två av våra lokaler.
 • Planering för färdigställande av horisontella stammar under 2024

Informationsmöte 11 dec om teststambyte 15C

I nästa steg för att få bra underlag inför ett framtida stambyte i våra fastigheter kommer vi under nästa år göra ett provstambyte i trappuppgång 15 C.

Den 11 december kl 17.30 – 19.00 är det ett första informationsmöte i styrelselokalen på 17 D där projektledarna Jonathan och Linnéa från Fastighetsägarna Service förklarar processen framåt och svarar på eventuella frågor. Boende i 15 C har fått separat information om mötet då mötet i första hand riktar sig till dem, men alla intresserade är välkomna.

Precis som tidigare kommer projektplanen anslås så att även intilliggande lägenheter är varse när störande arbeten kommer utföras och det kommer finnas ytterligare information tillgänglig innan arbetet drar igång.

Det går också bra att ställa frågor om stambytet till Linnea på mailadress linnea.johansson@fastighetsagarna.se.

Information från styrelsemötet 23-11-21

 • Höjning av avgiften nästa år med 3,5% från 1 januari.
 • 5,5 Mkr amorteras som planerat i slutet av november
 • Beslutas om extra-amortering på 3,6 Mkr i slutet av december. Beroende på tidslinjen för vissa projekt nästa år kan (en del av) kapitalet behövas, i så fall lånar vi upp motsvarande nästa år.
 • Informationsmöte inför provstambytet i 15C den 11 dec kl 17.30-19 i styrelserummet. Alla boende välkomna, de som blir direkt berörda kommer få information om mötet utdelat direkt i brevlådan.
 • Reparationen av trappan klar redan till mitten av november, beräknas kunna hålla åtminstone under vintern utan att nya skador.
 • Installation av säkerhetsdörrar till hyresgästerna pågår.
 • Ventilationen går för hårt i vissa lokaler i 15-huset, förvaltaren tittar på detta.
 • Utrustning som behövs för att iordningställa skyddsrummen är inköpt (vinkelslipar, dieselaggregat, handskar, skyddsmask, skyddsglasögon).
 • Återstår fortfarande att göra i ordning golven i sopsugsrummen för att minska lukten, samfälligheten är inte villig att stå för detta.
 • Nya kameror har installerats i cykelrummet enligt beslut på förra mötet.
 • Diskussion kring om ett par infotavlor på vissa platser kan vara vettigt istället för en tavla i varje trappuppgång nu när de börjar bli gamla och behöver bytas us.
 • iLoq nu helt överlämnat till Delagott.
 • Förutsatt att vi blir nöjda med avtal för nya redskap till gymmet kommer snart crosstrainer, situp-bräda och skivstång läggas till utrustningen. Instruktioner för multimaskinen kommer sättas upp.
 • Det har blivit bättre ordning i hobbyrummet och många lånade verktyg har nu kommit tillbaka.
 • Julgranar beställda, kommer till slutet av november.
 • Vi tittar på att digitalisera vår dokumentation för att enklare kunna komma åt informationen.

 

 

 

Julmingel 16 december kl 15-17

 

Snart är det Jul igen!

Välkomna till årets Julmingel i föreningslokalen på 17- gården, lördagen den 16/12 mellan 15.00 -17.00.

Det bjuds på korv med bröd, glögg med tilltugg, kaffe och lussebullar samt godispåsar till barnen.

 Anmäl Er senast 9/12 om ni kommer och om ni har några allergier eller andra önskemål. Maila till styrelsen.riddarsporren24@gmail.com  eller lägg en lapp i föreningslokalens brevinkast och ange hur många som kommer och hur många som är barn. 

Varmt välkomna!

Styrelsen.

Ladda mer