Valberedningen och IT-enkät

Valberedningen vill påminna om att man gärna får kontakta dem om man är intresserad av att vara med i styrelsen nästa år! Eller om man vill anmäla sin granne om man tror hen skulle vara en lämplig styrelseledamot! Eller om man bara vill veta mer vad det skulle innebära att sitta i styrelsen! De nås på mailadressen valberedningriddar24@gmail.com och det finns också mer information i deras tidigare blogginlägg HÄR.

Vi har nu också sammanställt de 90-tal IT-enkäter vi fått in och kan konstatera att det skiljer sig mycket vad man tycker är viktigt. Lika mycket som vissa tycker vi ska gå över till helt digital kommunikation och lika gärna kan skrota skärmarna i trapphusen tycker andra att vi ska fortsätta med viktig information på papper och att skärmen i trapphuset är var man läser information från styrelsen.

Även om vi fått in många enkäter så tar vi gärna emot fler. Har ni tappat bort den pappersversion vi delade ut i brevlådan går det bra att maila in svaren (styrelsen.riddarsporren24@gmail.com), eller ladda ner den HÄR och skriva ut den, lägges sedan i föreningens brevlåda vid 17D . Senast 8 april vill vi ha in svaren.