Information från styrelsemötet 24-01-16

  • Snabb översyn av ekonomin 2023. Ökad omsättning med ca 3 Mkr jämfört med 2022, mycket beroende på att alla lokaler nu är uthyrda.
  • Amortering av lån med 3,5 Mkr skedde som beslutat i december, lånebilden är uppdaterad.
  • Rapportering från driftsmötet tidigare på dagen; genomgång av underhållsplanen och de punkter som finns för 2024 och 2025.
  • Offert för stambytet för de horisontella stammar som återstår att fixa godkändes.
  • Rapportering kring installerandet av säkerhetsdörrar hos våra hyresgäster.
  • Diskussion kring informationslösning framåt då våra skärmar börjar gå sönder.
  • Genomgång av oanvända pass för gym och bastu. De medlemmar med tillräckligt många oanvända pass har vidtalats. Bastun har just nu högre tryck än vanligt med många som vill nyttja den.
  • Diskussion kring att leasa nya apparater till gymmet eller ej. Också diskussion kring servicenivån hos det bolag där vi idag har avtal, då det ibland tagit lång tid att få saker fixade.
  • Genomgång av processen för förrådsuthyrning då den inte riktigt fungerat som vi tänkt efter byte av förvaltare.