Informationsmöte 11 dec om teststambyte 15C

I nästa steg för att få bra underlag inför ett framtida stambyte i våra fastigheter kommer vi under nästa år göra ett provstambyte i trappuppgång 15 C.

Den 11 december kl 17.30 – 19.00 är det ett första informationsmöte i styrelselokalen på 17 D där projektledarna Jonathan och Linnéa från Fastighetsägarna Service förklarar processen framåt och svarar på eventuella frågor. Boende i 15 C har fått separat information om mötet då mötet i första hand riktar sig till dem, men alla intresserade är välkomna.

Precis som tidigare kommer projektplanen anslås så att även intilliggande lägenheter är varse när störande arbeten kommer utföras och det kommer finnas ytterligare information tillgänglig innan arbetet drar igång.

Det går också bra att ställa frågor om stambytet till Linnea på mailadress linnea.johansson@fastighetsagarna.se.