Information från styrelsemötet 23-12-14

  • Amorterar som planerat 3,6 Mkr i slutet av december.
  • Avgiftshöjningen om 3,5% har aviserats av Delagott.
  • Verkar inte som om faktureringen av gymmet fungerar som den ska, vi kollar upp så att den blir korrekt.
  • Möte med boende i 15C angående teststambytet ägde rum 11 december
  • Planering kring Säkert vatten, mer information kring det på nästa Öppet Hus.
  • Fortsatt arbete kring ventilationen i två av våra lokaler.
  • Planering för färdigställande av horisontella stammar under 2024