Information från styrelsemötet 23-11-21

 • Höjning av avgiften nästa år med 3,5% från 1 januari.
 • 5,5 Mkr amorteras som planerat i slutet av november
 • Beslutas om extra-amortering på 3,6 Mkr i slutet av december. Beroende på tidslinjen för vissa projekt nästa år kan (en del av) kapitalet behövas, i så fall lånar vi upp motsvarande nästa år.
 • Informationsmöte inför provstambytet i 15C den 11 dec kl 17.30-19 i styrelserummet. Alla boende välkomna, de som blir direkt berörda kommer få information om mötet utdelat direkt i brevlådan.
 • Reparationen av trappan klar redan till mitten av november, beräknas kunna hålla åtminstone under vintern utan att nya skador.
 • Installation av säkerhetsdörrar till hyresgästerna pågår.
 • Ventilationen går för hårt i vissa lokaler i 15-huset, förvaltaren tittar på detta.
 • Utrustning som behövs för att iordningställa skyddsrummen är inköpt (vinkelslipar, dieselaggregat, handskar, skyddsmask, skyddsglasögon).
 • Återstår fortfarande att göra i ordning golven i sopsugsrummen för att minska lukten, samfälligheten är inte villig att stå för detta.
 • Nya kameror har installerats i cykelrummet enligt beslut på förra mötet.
 • Diskussion kring om ett par infotavlor på vissa platser kan vara vettigt istället för en tavla i varje trappuppgång nu när de börjar bli gamla och behöver bytas us.
 • iLoq nu helt överlämnat till Delagott.
 • Förutsatt att vi blir nöjda med avtal för nya redskap till gymmet kommer snart crosstrainer, situp-bräda och skivstång läggas till utrustningen. Instruktioner för multimaskinen kommer sättas upp.
 • Det har blivit bättre ordning i hobbyrummet och många lånade verktyg har nu kommit tillbaka.
 • Julgranar beställda, kommer till slutet av november.
 • Vi tittar på att digitalisera vår dokumentation för att enklare kunna komma åt informationen.