Blanketter nu tillgängliga via hemsidan

Under fliken ”Blanketter” kan du nu ladda hem blanketter i pdf- och wordformat för:

  • Ansökan om medlemskap i Bostadsrättsföreningen
  • Ansökan om Autogirobetalning av månadsavgift och hyra
  • Ansökan uthyrning i andra hand för bostadsrätt och hyresrätt
  • Gåvobrev avseende bostadsrätt
  • Ansökan om byte av hyresrätt

God fortsättning på det nya året önskar vi i Styrelsen!

Så fungerar vår bostadsrättsförening

Under fliken Föreningsinfo kan du läsa om hur vår bostadsrättsförening fungerar.

Fastighetsgränser Riddarsporren 24

Under fliken Föreningsinfo finner du lite mer information om vad som ingår i vår fastighet, klicka på ”Fastighetsgänser Riddarsporren 24”

Sammanfattning från informationsmötet den 22 november 2010

Här följer en kort sammanfattning av de viktigaste punkterna från informationsmötet föreningen höll i Norrmalmskyrkan måndagen den 22 november 2010.

Genomgång av huvudpunkter i köpeavtalet med Svenska Bostäder. Vår fastighet är en sk. Tomträtt och består av 234 lägenheter fördelat på 18.553 kvm samt cirka 10.000 kvm lokaler varav medparten består av garaget men inrymmer även två förskolor och en större kontorslokal.

En kort sammanfattning av föreningens ekonomi där det informerades att anslutningsgraden vid tillfället var ca 80% av kapitalet, därtill kommer ca 4% när försäljningen av föreningens nio vakanta lägenheter avslutats. Föreningens lån uppgår fn. till 180 MSEK och har delats upp i fyra delar och bundits på 8 år, 5 år, 2 år samt en del med rörlig ränta (3 mån).

Sedan tillträdet har styrelsen tagit fram och delat ut alla upplåtelseavtal till alla som valt att köpa sin lägenhet. Föreningen har bland annat handlat upp och tecknat avtal för ekonomisk förvaltning, teknisk förvaltning, städning, trädgårdsskötsel, hissskötsel, hissbesiktning, snöröjning och halkbekämpning, takskottning, fjärrvärme, elförsörjning, försäkring, Comhem, Stokab och revisorstjänster.

Styrelsen har under hösten haft täta möten för att fatta en stor mängd beslut rörande försäljning av vakanta lägenheter, policy för paraboler, ventilationsfrågor, renoveringsfrågor, medlemsansökningar, besvarat inkomna frågor från medlemmar mm. Flodafors samt andra externa konsulter har anlitats för att fastställa teknisk status på vår fastighet som syftar till att ge styrelsen ett beslutsunderlag att sätta en prioriteringsordning och tidplan på kommande åtgärder. En jurist har gått igenom samtliga hyresavtal som föreningen tog över i samband med tillträde i syfte att se över ansvarsfrågor mm. Styrelsen har genom Flodafors utfört myndighetsbesiktningar avseende genomgång av radonprotokoll, ovk protokoll, sett över fastighetens brandskydd, utfört lekplatsbesiktningar mm.

Ett arbete har inletts att utarbeta ett informationsmemorandum som kommer att innehålla en mängd praktiska tips och råd för boende i fastigheten samt vilka regler som gäller i föreningen. En kort sammanfattning av dessa har anslagits i portar, på anslagstavlan i och utanför stora tvättstugan. Det större mer omfattande dokumentet kommer att publiceras på föreningens hemsida så snart det är klart.

Representanter från Flodafors och Deloitte höll varsin kort presentation om vilka de är och deras uppdrag för föreningen.

Vi gick kort igenom föreningens vision och planer för fastigheten gällande renovering av trappuppgångar och belysning, energieffektivisering, uppdatering av skalskydd (låssystem), ökad säkerhet mm.

Styrelsen uppmanade samtliga medlemmar som känner att de vill bidra med insatser till föreningen att höra av sig via Epost till styrelsen@riddaren24.se Det behövs hjälp med att förvalta hemsidan, skapa en trädgårdsgrupp, hjälpa till att distribuera information till boende, ingå i olika framtida projekt som syftar till att skapa ett bra och trevligt boende i Riddarsporren 24. Besitter du specialistkompetens inom exempelvis fastighetsjuridik, diverse tekniska installationer i fastigheter, it/hemsida, arkitekt, byggnadsingenjör eller liknande och vill bidra till föreningen ber vi dig höra av dig till styrelsen, din insats skulle vara värdefull då vi äger en relativt komplicerad fastighet.

Mötet avslutades med frågor där många ställde frågor om sopsugen, nytt grovsoprum, föreningslokalen mm. Sopsugen är en gemensamhetsanläggning som delas mellan flera fastighetsägare. Något nytt grovsoprum kommer inte att skapas, hushållsopor slängs i sopnedkastet, återvinningsbara produkter såsom tidningspapper, glas, metall, plast, batterier mm. lämnas vid närmaste återvinningsstation på Frejgatan eller Hagagatan, rena grovsopor lämas vid återvinningscentralen i Vanadisberget. Under inga omständigheter får personliga tillhörigheter ställas på föreningens gemensamma ytor såsom i källargångar och trappuppgångar då de utgör brandfara och hindrar utrymningsvägar om olyckan är framme. Föreningslokalen kommer i närtid att användas av styrelsen, Flodafors, och de olika arbetsgrupper som vi hoppas skapa, den lämpar sig i dagsläget inte för fester eller liknande aktiviteter.

Sammanfattning Trivsel- och Ordningsregler

Nu finns det en sammanfattning av föreningens Trivsel- och Ordningsregler att läsa under fliken Föreningsregler.

Ladda mer