Information från styrelsemötet 24-02-12

 • Års-stämma i Norrmalmskyrkan 13 maj kl 19
 • Extern ordförande kontrakterad till stämman
 • Senaste tidens inbrott diskuteras. Beslutas att inventera Aptusbrickor och iLoq-nycklar i föreningen och spärra de som inte redovisas. Beslutas också att temat på nästa Öppet hus blir säkerhet där vi kan visa möjligheter kring säkerhetsdörrar, säkerhetsbrevlådor etc.
 • Vi behåller pengar på placeringskonto för att få högre ränta en stund till, vi ser inte att pengarna behövs i planerade projekt förrän lite senare under året.
 • Arbetet med bokslutet har startat
 • Som ett led i digitaliseringen har vi scannat in alla senaste överlåtelsedokument för föreningen.
 • IT-utskottet har träffat leverantör av porttelefoner, informationstavlor, app mm för att se om det kan vara intressant framöver.
 • Beslutas att dela ut en enkel enkät för att se hur medlemmarna tar till sig information och hur man bokar tvättid med de medier och möjligheter som finns idag.
 • Beslutas att tills vidare inte ersätta skärmar som går sönder utan istället vänta på en ny lösning. Istället centraliseras skärmar framåt så att informationen finns tillgänglig även för de utan möjlighet att läsa och boka via egen dator eller mobil.
 • Vi har ny lösning för gymmet då vi inte varit nöjda med den service och reparation som följt på tidigare leasingavtal. Vi äger nu maskinerna och har en annan lösning för service.
 • Vi kommer framåt ha två, mindre, aggregat i bastun vilket ger högre driftsäkerhet och lägre driftskostnad.
 • Mer samarbete med Haga Alm kring 15-gården planeras! Vårfest den 25 maj kl 15-17.
 • Ett träd har önskats till 17—gården och Två Smålänningar tittar på förslag.
 • Något slags tak till pergolan på 17-gården planeras, segelduk ser inte ut att funka.
 • Skyltar som hänvisar till grindar för de portar mot gården som inte har porttelefon kommer beställas.
 • Vi tittar på att sätta upp paketboxar från ytterligare någon leverantör utöver Postnord på avsatsen vid garaget.
 • Vi hälsar nya medlemmar välkomna i 15 B, 17 B och 17 D!