Byte av förvaltare från halvårsskiftet

Styrelsen har tagit beslutet att byta förvaltare till Delagott, gäller både fastighets- och ekonomisk förvaltning.

Det börjar nu en period av planering för att detta ska kunna ske vid halvårsskiftet och mer information kommer efterhand planerna blir tydligare.