Pingisrummet – ej längre rack och bollar till utlåning

Tyvärr har det nu varit ett par gånger som det har skett nedsmutsning och förstörelse nere i pingisrummet.

Tanken är att man ska lämna rummet i samma skick som man vill finna det men under ett par gånger nu har såväl pingisbollar som racket förstörts och lokalen har smutsats ner. Vi tar nu bort möjligheten att låna bollar och rack (de som fanns till utlåning är alla trasiga) och man får ta med sina egna, vi ber också föräldrar att prata med sina barn om att rummet måste skötas om om vi ska ha kvar pingisrummet.